Batimetrie şi seismo-acustică

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

batimetrie mono si multi-fascicul, structura de mare detaliu a stivei de sedimente, model numeric al terenului, natura sedimentelor de fund, arheologie submarina, cautare si recuperare subacvatica, geo-inginerie subacvatică

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

• morfologia de detaliu a fundului marii, lacurilor, si râurilor - DTM
• structura stivei de sedimente, cu o rezolutie de pâna la 6cm, pentru adancimi de pana la 120m (in sedimente fineşi recente)
• natura sedimentelor de fund pentru cartarea habitatelor subacvatice şi lucrări geo-inginereşti

Tip de servicii

• cercetare fundamentală şi aplicativă pentru domenii marine, fluviale şi lacustre
• consultanţă şi măsurători pentru realizarea de lucrări subacvatice geo-inginereşti şi de infrastructură (conducte subacvatice, platforme petroliere, eoliene offshore, hazarde geologice)

Descrierea serviciilor oferite de laborator

• suport pentru cercetarea fundamentală în sedimentologie, limnologie, geologie marină, dinamica sedimentelor

• cercetare aplicativă pentru dinamica şi structura sedimentelor în zona costieră, de şelf marin şi panta continentală

• determinarea DTM şi structura sedimentelor pentru aplicaţii geo-inginereşti subacvatice şi lucrări de infrastructură (conducte, platforme, eoliene, etc)

• cartarea şi cuantificarea geo-hazardelor asociate structurilor sedimentare

• cartarea habitatelor subacvatice de fund

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministere: Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice, Energiei, Mediului, Apelor și Pădurilor, Transporturilor

Agenţii guvernamentale, Prefecturi

Consilii judeţene, orăşeneşti şi comunale, primării

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

ISO 9001

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Tel: 021 2094982, fax: 0212525512, email: gion@geoecomar.ro

înreg ERRIS: http://erris.gov.ro/Mobile-Seismo-Acoustics-Rese

Modificat la: 2016-12-29 00:11:00
e-Cerere 544
e-Petiție