Gravimetrie – magnetometrie

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

gravimetrie, magnetometrie, geofizica ambientala, arheogeofizica, topohidrografie, modelare, baze de date DPA (Data Processing & Analysing), geodinamica, GNSS, GIS

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

v  Cercetări geofizice complexe (în primul rând gravimetrice şi magnetometrice, dar şi alte metode) terestre şi marine la scări foarte variate, cuprinse între foarte mare detaliu (1:500 – 1:5.000) şi regională (1:200.000 – 1:500.000). Sunt avute în vedere toate fazele procesului de cercetare: proiectarea lucrărilor, executarea măsurătorilor de teren şi laborator, procesarea datelor, interpretarea, modelarea şi reprezentarea grafică a rezultatelor;

v  Elaborarea şi aplicarea sistematică de metodologii originale pentru cercetarea geofizică şi geoecologică a zonelor de tranziţie continent-mare;

v  Crearea, întreţinerea şi exploatarea bazelor de geodate de tip DPA (Data Processing and Analysing) dedicate pentru informaţiile gravimetrice, magnetometrice, batimetrice, geo- şi hidro-chimice, sedimentologice, etc.;

v  Modelarea 2D-3D a datelor gravimetrice şi magnetometrice, integrarea informaţiilor seismice, de foraj, petrofizice, geologice, etc. şi elaborarea de modele de simulare geofizică a structurilor geologice ascunse, adânci şi/sau superficiale;

v  Lucrări topo-hidrografice (batimetrie single-beam şi topografie cu echipamente GPS/GNSS) în zone acoperite de ape puţin adânci marine, fluviale, lacustre şi setoarele adiacente;

v  Evidenţierea şi cuantificarea numerică a proceselor hidro-geomorfologice active în zonele marine costiere şi fluviale;

v  Procesarea datelor geodezice înregistrate de echipamentele GNSS pentru punerea în evidenţă a mişcărilor crustale, in primul rand din Dobrogea;

v  Operarea în laborator şi pe teren a aparaturii geofizice: gravimetre terestre şi marine de fund şi de bord, magnetometre şi gradientometre terestre şi marine, sisteme batimetrice single-beam, înregistratoare automate de nivel, etc. şi aparaturii geodezice: sisteme şi receptoare GPS, statii totale din dotarea colectivului;

v  Executarea în laboratorul de specialitate a lucrărilor de întreţinere, verificare-reglare şi etalonare a gravimetrelor;

Tip de servicii

Cartografierea geofizică  (gravimetrică magnetometrică) sistematică a domeniului marin aflat sub jurisdicţia Românieişi a altor zone marine, la scări cuprinse între 1:500.000 şi 1:50.000 sau mai mare.

v  Crearea şi valorificarea de baze de geodate de tip DPA dedicate din domeniile marin, fluvial-deltaic şi terestru;

v  Crearea unei reţele gravimetrice marine de sprijin care să includă staţii ale reţelei de monitoring a domeniului marin şi balizele reţelei EUXINUS.

v  Ridicări geofizice de mare şi foarte mare detaliu;

Modelare geofizica 2D-3D

Ridicări topo-hidrograficede detaliu şi mare detaliu;

Studiul regimului geodinamic al Dobrogei

v  Magnetometria diferenţială, profilarea electrometrică, detecţia electromagnetică a metalelor, conductorilor, a dispozitivelor de scanare acustică subacvatică.

v  Elaborarea/participarea la elaborarea de propuneri pentru proiecte de cercetare ce vizează competenţele şi obiectivele specificate anterior;

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Cartografierea geofizică  (gravimetrică magnetometrică) sistematică a domeniului marin aflat sub jurisdicţia Românieişi a altor zone marine, la scări cuprinse între 1:500.000 şi 1:50.000 sau mai mare. Se impune:

- evaluarea critică a gradului actual de acoperire cu foi de hartă la scările 1:200.000 şi 1:50.000 a domeniului marin şi a zonei de tranziţie continent-mare,

- reambularea seturilor de hărţi geofizice la scară regională (1:200.000), realizate exclusiv pe baza informaţiilor achiziţionate înainte de anul 1990, astfel încât acestea să acopere complet suprafaţa marină aflată sub jurisdicţia României conform deciziei de la Haga şi să valorifice volumele noi de date achiziţionate în decursul ultimilor ani;

- elaborarea unui nou plan de cartografiere integrată şi interdisciplinară a domeniului marin şi a zonei de tranziţie continent-mare care să se desfăşoare în cadrul ORIZONT2020;

v  Crearea şi valorificarea de baze de geodate de tip DPA dedicate din domeniile marin, fluvial-deltaic şi terestru;

v  Crearea unei reţele gravimetrice marine de sprijin care să includă staţii ale reţelei de monitoring a domeniului marin şi balizele reţelei EUXINUS. Această reţea de sprijin este necesară pentru creşterea substanţială a preciziei cartării gravimetrice marine şi pentru validarea în vederea includerii în baza de date dedicate a măsurătorilor gravimetrice marine istorice (efectuate până în anul 1990), care în prezent sunt în totalitate pe suport hârtie;

v  Ridicări geofizice de mare şi foarte mare detaliu pentru caracterizarea complexă a unor situri de interes (locaţii de foraj, site-uri arheologice, etc.) şi pentru localizarea unor obiecte acoperite de apă şi/sau sedimente (conducte, epave, ancore, lanţuri, penetrometre, etc.);

v  Elaborarea de modele 2D-3D de simulare geofizică a structurii geologice adânci (ex. bazine sedimentare, margine continentală, crustă terestră) sau superficiale (structuri, vestigii, ruine, epave, conducte, cabluri  îngropate, goluri subterane, etc.);

Ridicări topo-hidrograficede detaliu şi mare detaliu pentru sectoare marine-costiere, fluviale şi lacustre, inclusiv a uscatului adiacent. Evidenţierea, cuantificarea numerică şi monitorizarea modificării morfologice a reliefului submers şi emers adiacent;

Studiul regimului geodinamic al Dobrogeiprin evidenţierea şi monitorizarea mişcărilor verticale şi orizontale ale blocurilor geo-tectonice care alcătuiesc crusta terestră;

v  Introducerea în domeniul marin şi fluvial de noi metode şi metodologii de cercetare geofizică: magnetometria diferenţială, profilarea electrometrică, detecţia electromagnetică a metalelor, conductorilor, a dispozitivelor de scanare acustică subacvatică.

v  Elaborarea/participarea la elaborarea de propuneri pentru proiecte de cercetare ce vizează competenţele şi obiectivele specificate anterior;

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, Ministerul Mediului, Ministerul Economiei Nationale, Ministerul de Transporturi, Ministerul Agriculturii, ministerul Culturii;

Directia Hidrografica Maritima, Autoritatea Navala Zonala Constanta, Capitaniile porturilor fluviale si maritime, Garda de Coasta, Muzeul National de Istorie al Romaniei, Muzeul de Arheologie Constanta / Mangalia, Institutul de Cercetari Eco-Muzeale Tulcea, Agentia Romana de Salvare a Vietii omenesti pe Mare, Primarii si Consilii Judetene, ARBDD, administratiile rezervatiilor si parcurilor naturale aflate pe cursul Dunarii si in zona litorala a Marii Negre (ex: PN Portile de Fier, PN Insula Mica a Brailei, etc.);

Directia Hidrografica Maritima, Autoritatea Navala Zonala Constanta, Capitaniile porturilor fluviale si maritime, Garda de Coasta, Muzeul National de Istorie al Romaniei, Muzeul de Arheologie Constanta / Mangalia, Institutul de Cercetari Eco-Muzeale Tulcea, Agentia Romana de Salvare a Vietii omenesti pe Mare, Primarii si Consilii Judetene, ARBDD, administratiile rezervatiilor si parcurilor naturale aflate pe cursul Dunarii si in zona litorala a Marii Negre (ex: PN Portile de Fier, PN Insula Mica a Brailei, etc.).

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

v  Deţinerea de permise de conducere a ambarcaţiunilor cu motor, valabile pentru apele interne şi maritime.

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Telefon: 0723453930;

fax: 0212522594

e-mail: dimitriu@geoecomar.ro

înreg ERRIS: http://erris.gov.ro/GRAVIMETRY--MAGNETOMETRY-DEP

http://erris.gov.ro/Mare-Nigrum---Oceanographic-mult

http://erris.gov.ro/Research-and-Development--Wo

website: www.geoecomar.ro

Modificat la: 2016-12-29 00:15:00
e-Cerere 544
e-Petiție