Laborator de biologie

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

Biodiversitate marină și dulcicolă, ecologie, arii marine protejate

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Biodiversitate marină și dulcicolă, ecologie, arii marine protejate, politici de mediu.

Analize de laborator a probelor de zooplancton, macrobentos și meiobentos (taxonomia speciilor, determinări cantitative și prelucrări statistice).

Echipamente majore: fileu Juday, stereomicroscop StereoDiscovery V8, microscoape AxioLab A1 și PrimoStar

Tip de servicii

Evaluarea stării ecosistemului dulcicol și marin conform Directivei Cadru Apă și Directivei Cadru privind Strategia Marină.

Analize biologice (zooplancton, macrobentos și meiobentos): determinarea până la nivel de specie, abundențe numerice și ponderale, indici de evaluare a stării mediului.

Cartarea și evaluarea stării ecologice a habitatelor bentale din Marea Neagră.

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Cercetări fundamentale :

-       studiul biodiversităţii (zooplancton, macrobentos şi meiobentos) și tendințele de evoluție ale acesteia ;

-       cartarea principalelor habitate bentale ;

-       evaluarea stării habitatelor în vederea determinării capacităţii de suport a ecosistemelor fluviale, lacustre şi marine;

-       evaluareastresuluide mediu șivulnerabilitateaecosistemelor;

-       protecția mediului șiconservarea naturii(arii marine protejate).

Cercetări aplicative - elaborarea măsurilor de redresare şi utilizare durabilă a resurselor biologice.

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministere: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Autorități publice centrale: Agenția Națională pentru Protecția Mediului, alte autorităţi publice centrale interesate în mediul marin

Autorități publice locale: Agenţii judeţene de protecţia mediului, alte autorităţi publice locale interesate în mediul marin

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

Certificare 1: Certificat pentru activitatea de cercetare în domeniul geologiei, geoecologiei şi geofizicii, de Lloyd’s Register Quality Assurance (Romania) îin conformitate cu ISO 9001:2008 şi SR EN ISO 9001:2008.

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Telefon/fax 0241 548420, mobil 0755 136 757

Email: tbegun@geoecomar.ro,

 tatianabegun@yahoo.com

 

inreg. ERRIS

website: http://www.geoecomar.ro/

Modificat la: 2016-12-29 00:17:00
e-Cerere 544
e-Petiție