Laborator de chimie/geochimie

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

Hidrochimie, geochimie, sedimente

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Hidrochimie marină şi dulcicolă, geochimie marină, metode fizico-chimice de analiză.

Analize chimice anorganice şi organice (PAH) pe probe de apă, sedimente şi de altă natură.

Echipamente analitice majore: Spectrometru AAS SOLAAR 939E, GC-MS Agilent 7890N/5975C, spectrofotometru UV-VIS Perkin Elmer Lambda 35.

Echipamente auxiliare şi de teren.

Tip de servicii

Analize chimice, furnizarea de date referitoare la domeniul marin de sub jurisdicţia română, prelucrare şi interpretare de date analitice.

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Determinarea principalilor parametri fizico-chimici pe probe de apă (conductivitate, pH, Eh, concentraţia şi saturaţia oxigenului dizolvat)

Determinarea concentraţiilor nutrienţilor în probe de apă (SiO2, PO4, NO3, NO2, NH4).

Determinarea concentraţiilor clorofilelor a, b şi c în apă.

Determinări de metale grele în probe de apă marină şi dulce, probe de sedimente marine, fluviale şi lacustre, alte tipuri de probe.

Determinarea unor componenţi majori în probe de apă şi sedimente

Determinarea PAH în probe de apă şi sedimente.

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Agenția Națională pentru Protecția Mediului,Agenţii judeţene de protecţia mediului, orice altă autoritate publică locală şi/sau centrală interesată în mediul marin.

Certificări/ Autorizări/ Acreditări deținute de laborator

Certificat pentru activitatea de cercetare în domeniul geologiei, geoecologiei şi geofizicii, de Lloyd’s Register Quality Assurance (Romania) îin conformitate cu ISO 9001:2008 şi SR EN ISO 9001:2008.

Participări în exerciţii internaţionale de intercalibrare organizate de IAEA/MEL Monaco

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Dan Secrieru

Tel: 0241 510115, 0743 163576

Fax: 0241 548420

Email: dsecrieru@geoecomar.ro, dsecrieru@yahoo.com

Website: http://www.geoecomar.ro/

Modificat la: 2016-12-29 00:18:00
e-Cerere 544
e-Petiție