Laborator de simulare, modelare şi proiectare asistată de calculator

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

Proiectare, simulare, modelare, MEMS, Microfluidic, analize cuplate, FEM

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Proiectare, modelare si simulare  pentru  sistemelor micro-electro-mecanice (MEMS) si microfluidice; Modelare si simulare pentru probleme multifizice; analize mecanice, termice, electrice, piezoelectrice sianalize cuplate.

Pachete software:COVENTORWARE 2014; COMSOL5.1; ANSYS multiphysics 12.1;SOLIDWORKS; MATLAB  R2015; sistem de cacul performat

Tip de servicii

Simulare şi Modelare asistată de calculator (folosind metode ca FEM, FVM, BEM, etc.) pentru sttructuri si microsisteme MEMS/NEMS, micro fluidice; anal

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Proiectare (lay-out), simulare si dezvoltare/optimizarede componente si microsisteme MEMS/MOEMS (console, membrane, microgripere) si microfluidice (valve, pompe, microcanale, mixere, filtre) pentru aplicatii bio-medicale,  microelectronice si micro-robotice

Modelare si simularepentru probleme multifizice; analize mecanice, termice, electrice, piezoelectrice sianalize cuplate (statice si tranziente);

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informaţională; Ministerul Apărării Naţionale; Ministerul Dezvoltării Regionale Și Administrației Publice; Ministrul Energiei; Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice; Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor; Ministerul Sănătăţii; Ministerul Transporturilor; Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

Pachetele software  specializate  ( lansate de firme  recunoscute si utilizate  in activitatea de simulare)

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

INCD pentru Microtehnologie-IMT Bucuresti
Str. Erou Iancu Nicolae 126A, Voluntari, Bucureşti, ROMÂNIA;  http//:www.imt.ro

Tel: +40-21.269.07.77; +40-21.269.07.70;
Fax: +40-21.269.07.72: +40-21.269.07.76
office@imt.ro; oana.nedelcu@imt.ro; rodica.voicu@imt.ro

Adresa: http://www.imt.ro/organisation/research%20labs/L5/

Modificat la: 2017-01-03 11:40:00
e-Cerere 544
e-Petiție