Laborator cromatografie compuşi organici (LAFMCA 01)

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

cromatografie de gaze, compuşi organici, pesticide, produse petroliere, solvenţi organici, arome

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Specializare în utilizarea cromatografiei de gaze pentru screening-ul şi cuantificarea contaminanţilor (ex. compuşi organici volatili (COV), benzen şi derivaţii săi, ftalaţi, pesticide) în probe de mediu şi alimente/băuturi; determinarea compuşilor de aromă din vinuri şi produse distilate.

Tip de servicii

Servicii de analiza, screening pe probe de mediu (apa, sol); alimente/băuturi.

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Analiza compoziţională prin cromatografie de gaze cuplată cu spectrometrie de masă şi cromatografie de gaze cu detectori ECD şi FID.

Identificarea şi cuantificarea substanţelor potenţial periculoase din probe de mediu. Determinare substanţe extractibile cu solvenţi organici, produse petroliere, reziduuri de pesticide, ftalaţi, COV-uri.

Determinare profil compoziţional vin/distilate; identificarea contaminanţilor.

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

agenţi economici; agenţii de mediu; producători, comercianţi şi consumatori de produse alimentare; organisme de control in domeniul alimentar (inspectorate judeţene şi naţionale, vamă, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale etc.)

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

▪    Acreditare ISO 17025:2005 – RENAR

▪    Certificare ISO 9001:2008 – Societatea Romana pentru Certificare ROCERT

▪    Certificare ISO 9001:2008 – Polish Centre for Testing and Certification

▪    Autorizaţie CNCAN

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Tel. 0250 732744 

Fax 0250 732746

e-mail: roxana.ionete@icsi.ro; diana.stegarus@icsi.ro

https://erris.gov.ro/R&DTT-Laboratories

Modificat la: 2017-01-03 11:57:00
e-Cerere 544
e-Petiție