Laborator cromatografie de gaze (LACAFC-AGC)

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

Combustibili, cromatografie de gaze, imisii

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Determinare factori de emisie şi oxidare pentru combustibili (solizi, lichizi, gazoşi); analiză elementală.

Analiză amestecuri gazoase la nivele de concentraţii de la ppb/ppm la %vol. Determinare gaze permanente, hidrocarburi şi gaze rare în amestecuri bi/multicomponent.

Determinare imisii.

Tip de servicii

Servicii de analiză, certificare calitate combustibili, gaz natural, amestecuri de gaze, gaze pure; monitorizare imisii (CO, NOx, NO2, NO, CH4, NMHC, THC, SO2, CO2, COV, O3, PM10, H2S, NH3, PM2,5 în aer); studii de mediu.

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Analiză gaz natural (hidrocarburi C1-C6+; gaze permanente, O2-N2-CO2). Determinare densitate, densitate relativă, cifră Wobbe, factor de emisie şi putere calorifică. Detectia se face cu detector TCD pentru gaze permanente si FID pentru hidrocarburi.

Analiză amestecuri de gaze (hidrocarburi, gaze rare - Ar, Ne, Kr, He, gaze permanente - O2, N2, H2, CO, CO2).

Analiză combustibili solizi (conţinut C-N-H-S/O; putere calorifică; umiditate, cenuşă, substanţe volatile şi nearse) şi lichizi (compoziţie elementală; nivel de apă, cenuşă şi putere calorifică).

Monitorizări imisii.

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Primării

Ministerul Energiei

CNCAN

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

▪   Acreditare ISO 17025:2005 – RENAR

▪   Certificare ISO 9001:2008 – Societatea Romana pentru Certificare ROCERT

▪   Certificare ISO 9001:2008 – Polish Centre for Testing and Certification

▪   Autorizaţie CNCAN

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Tel. 0250 732744 

Fax 0250 732746

e-mail: marius.constantinescu@icsi.ro

https://erris.gov.ro/R&DTT-Laboratories

Modificat la: 2017-01-03 11:58:00
e-Cerere 544
e-Petiție