Laborator fizico-chimice (LACAFC-AFC)

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

calitate apa, sol, poluanti

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Expertiză în caracterizarea parametrilor de calitate a apei si solului (pH, materii in suspensie, azotiti, azotati, cianuri, cloruri, duritate, turbiditate, amoniu, sulfati, metale, etc.), in conformitate cu normativele in vigoare si elaborarea de studii de mediu.  

Tip de servicii

Servicii de analiză, studii şi monitorizări de mediu

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Monitorizare poluare mediu; caracterizare calitate ape de suprafaţă, subterane şi sol; caracterizare deşeuri lichide/solide cu evaluare impact de mediu; caracterizare surse de poluare a apelor şi solului; dezvoltare metode/mecanisme de reducere a riscului de poluare a mediului; dezvoltare metode de determinare a gradului de  toxicitate a poluanţilor; dezvoltare metode de reciclare deşeuri solide şi lichide; optimizare tehnici de tratare ape reziduale şi soluri poluate; dezvoltare tehnici noi de analiză cu aplicaţii în domeniul energiei curate şi protecţiei mediului.

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

agenti economici, persoane fizice, agentii de mediu.

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

▪   Acreditare ISO 17025:2005 – RENAR

▪   Certificare ISO 9001:2008 – Societatea Romana pentru Certificare ROCERT

▪   Certificare ISO 9001:2008 – Polish Centre for Testing and Certification

▪   Autorizaţie CNCAN

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Tel. 0250 732744 

Fax 0250 732746

e-mail: david.elena@icsi.ro; claudia.sandru@icsi.ro

https://erris.gov.ro/R&DTT-Laboratories

Modificat la: 2017-01-03 12:01:00
e-Cerere 544
e-Petiție