Laborator spectrometrie de masa (LSMV)

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

spectrometrie de masa, gaze anorganice, emisii gazoase, pulberi

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Utilizarea spectrometriei de masa pentru analiza cantitativă gaze pure, amestecuri gaze bi/multicomponent  - determinare impurităţi;

Determinare emisii gazoase (NOx,SO2,CO,CO2) la coşurile instalaţiilor de ardere;

Determinare masică a pulberilor din emisiile la coş.

Tip de servicii

Servicii de analiză, studii şi monitorizări de mediu

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Analiză şi certificare cantităţi de impurităţi (N2, CO2, O2, CH4, H2O, CO, SO2, NO, NOx) în gaze îmbuteliate;

Analiză  cantitativă a amestecurilor de gaze îmbuteliate;

Monitorizare emisii gazoase (O2, CO2, CO, SO2, NO, NOx) şi pulberi de la instalaţiile de ardere.

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Mediului; Ministerul industriilor; agenţii de protecţia mediului; universităţi; institute de cercetare.

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

▪   Acreditare ISO 17025:2005 – RENAR

▪   Certificare ISO 9001:2008 – Societatea Romana pentru Certificare ROCERT

▪   Certificare ISO 9001:2008 – Polish Centre for Testing and Certification

▪   Autorizaţie CNCAN

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Tel. 0250 732744 

Fax 0250 732746

e-mail: productie.gaze@icsi.ro; gili.saros@icsi.ro

https://erris.gov.ro/R&DTT-Laboratories

Modificat la: 2017-01-03 12:05:00
e-Cerere 544
e-Petiție