Laborator spectrometrie de masă izotopi stabili (LAFMCA 02)

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

Izotopi stabili; spectrometrie de masă; markeri; autentificare origine; detecţie adulterări; apă exogenă; natură alcool

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Specializare in utilizarea spectrometriei de masă pentru rapoarte izotopice în determinarea izotopilor stabili (2H, 18O, 13C, 15N) ai unor bioelemente din natură şi aplicarea lor în diverse aplicaţii, de la hidrologie, controlul produselor, până la detectarea produselor alimentare contrafăcute şi certificarea originii.

Tip de servicii

Servicii de analiză, certificare şi autentificare produse alimentare (apa, vin, distilate, miere, otet, suc de fructe).

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Autentificarea produselor alimentare folosind tehnica IRMS pentru determinarea δ2H şi δ18O din apă (apă - potabilă, de izvor, precipitaţii, sărăcită în deuteriu, extrasă din suc, vin, alte băuturi alcoolice şi non-alcoolice, fructe, legume); δ13C, δ15N prin combustie şi δ2H, δ18H prin piroliza din probe organice şi  anorganice (miere, oţet, alcool extras din suc, vin, alte băuturi, fructe, legume). Folosim datele pentru a confirma declaraţiile de pe etichetele produselor (materii prime, origine), a detecta adaosuri ilegale de zahăr, apă sau materii prime de natură sintetică.

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

producători, comercianţi şi consumatori de produse alimentare; organisme de control in domeniul alimentar (inspectorate judeţene şi naţionale, vamă, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale etc.), Agentia Nationala a Apelor Minerale

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

▪   Acreditare ISO 17025:2005 – RENAR

▪   Certificare ISO 9001:2008 – Societatea Romana pentru Certificare ROCERT

▪   Certificare ISO 9001:2008 – Polish Centre for Testing and Certification

▪   Autorizaţie CNCAN

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Tel. 0250 732744 

Fax 0250 732746

e-mail: roxana.ionete@icsi.ro; diana.costinel@icsi.ro

https://erris.gov.ro/R&DTT-Laboratories

 

Modificat la: 2017-01-03 12:07:00
e-Cerere 544
e-Petiție