Laborator de spectrometrie de masă, cromatografie şi fizica ionilor

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

Rapoarte izotopice, autentificare, vin, formaldehida, metale grele

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

*)In cadrul laboratorului acreditat RENAR, în raport cu standardul ISO 17025: 2005, se efectuează măsurători ale rapoartelor izotopice din diferite produse alimentare: vin, bere, sucuri de fructe, băuturi spirtoase, în vederea autentificării acestora şi detectării falsurilor prin adaugare de apă exogenă/etanol.

Tip de servicii

-efectuare analize pentru tipurile de încercari pentru care suntem acreditaţi; contracte de cercetare

Descrierea serviciilor oferite de laborator

*)1. Determinarea rapoartelor izotopice 18O/16O din: apa, vin si sucuri de fructe;

2. Determinarea rapoartelor izotopice 13C/12C din etanol;

3. Determinare rapoarte izotopice D /H din vin;

4. Determinarea etanolului si metanolului din bauturi alcoolice;

5. Determinarea formaldehidei din produse cosmetic;

6. Determinarea metalelor grele (Al; Ba; Cd; Cr; Cu; Ni; Mn; Pb; Zn)

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

 ANAF,

autoritaţi publice locale

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

Acreditare RENAR: Certificatul de Acreditare nr. LI 1035,

Laborator recunoscut oficial la nivelul UE pentru analize izotopice în cadrul controlului oficial în sectorul vitivinicol,

Laborator desemnat de către Ministerul Agriculturii pentru efectuarea analizelor izotopice în cadrul controlului oficial în sectorul vitivinicol

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Telefon: 0264-584037

fax: 0264-584037

e-mail: itim@itim-cj.ro

înregistrare ERRIS: http://erris.gov.ro/Mass-Spectrometry-Cromatogra ; http://erris.gov.ro/MOL-BIO-MOLecular-and-BIOmol-1

Modificat la: 2017-01-03 12:16:00
e-Cerere 544
e-Petiție