Laborator de evaluare a comportării termice a produselor şi materialelor prin analiză termică

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

Analiza Termogravimetrică (TG), Analiza Termogravimetrică Derivată (DTG), Analiza Termică Diferenţială (DTA), Calorimetrie Diferenţială Dimamică (DSC), Dilatometrie (DIL), Analiza Termo-Mecanică (DMA)

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Se determină: temperaturile la care au loc tranziţii de fază; domeniul de stabilitate termică sau termo-oxidativă; schimbările dimensionale ale unui material, ca urmare a încălzirii; efectele termice ale proceselor investigate.

Dotare: STA (TG-DTA-DSC)-409; DSC 204 F1 Phoenix; DIL 402 PC/4.

Tip de servicii

Ø  Analize termice a materialelor solide;

Ø  Determinarea stabilităţii termice a materialelor;

Ø  Determinarea stabilităţii termo-oxidative a materialelor.

Descrierea serviciilor oferite de laborator

- Analize simultane TG+DTA sau DSC, în atmosferă controlată, în regim neizoterm sau izoterm, în domeniul de temperatură 25 – 15000C;

- Analize DSC, în atmosferă controlată, în regim neizoterm sau izoterm, în domeniul de temperatură -50 – 6000C;

- Analize DIL în atmosferă controlată, în regim neizoterm, în domeniul de temperatură 25 – 15000C.

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri; Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice; Ministerul Apărării Naţionale; Ministerul Energiei; Ministerul Mediului; Ministerul Sănătăţii

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

Acreditare RENAR: LI 685/2013

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Telefon: 021-346.82.97; Fax: 021-346.82.99; E-mail: office@icpe-ca.ro , petru.budrugeac@icpe-ca.ro

ERRIS: http://erris.gov.ro/LABORATORY-for-EVALUATION-of

Modificat la: 2017-01-03 12:18:00
e-Cerere 544
e-Petiție