Laborator de încercări pentru lungimi (LIL)

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

incercări; infrastructură metrologică; calitate; competitivitate

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Laboratorul de Încercări pentru Lungimi are capabilitatea și competența necesară de a oferi servicii de încercări/verificări de calitate în domeniul controlului dimensional.

Laboratorul de Încercări pentru Lungimi - LIL funcționează sub responsabilitatea juridică a INCDMTM-București, organizat ca Institut Naţional de Cercetare Dezvoltare, acreditat internațional A+.

În Laboratorul de Încercări pentru Lungimise pot:

-          determinaabateri dimensionale pentru calibre cilindrice netede, calibre tampon filetate, calibre potcoavă, lere de grosime, calibre tip cală, etaloane, etc;

-          determina abateri dimensionale, liniare si ungiulare pentru etaloane, calibre plate, filete, etc;

-          determina abateri dimensionale pentru etaloane, mărimi terminale, calibre, dispozitive de control;

-          determinaabateri de formă și de poziție pentru calibre și dispozitive de control,

-          verifica metrologic șublere, micrometre, comparatoare analogice, digitale și comparatoare pneumatice,

-          măsura durități în scară Vickers, Rockwell și Brinell,

-          verifica rugozităti.

Pentru măsurările şi încercările efectuate, Laboratorul de Încercări Lungimiutilizează echipamente de măsurare performante, cu grad ridicat de informatizare şi automatizare corespunzătoare condiţiilor de exactitate metrologică cerute, echipamente deservite de personal instruit și competent, dintre care:

-          maşină de măsurat în coordonate 3D – Leitz Reference cu exactitate de 1µm;

-          maşină de măsurat lungimi – DMS 680 cu rezoluţie de 0,1µm;

-          aparat de calibrat traductoare şi comparatoare – OPTIMAR 100 cu rezoluţie de 0,02µm;

-          aparat pentru verificarea profilului şi suprafeţei RONCORDER EC 2500 cu rezoluţie de 0,001µm;

-          aparat pentru verificat rugozitatea şi conturul Taylor Hobson cu rezoluţie detector de 0,016µm/1mm şi rezoluţie pe Z de 0,017µm.

Tip de servicii

Încercări în domeniul controlului dimensional

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Serviciile Laboratorului LIL sunt orientate către toți beneficiarii din România și străinătate care doresc ca verificările pentru echipamentele lor de control să fie executate de laboratoare a caror capabilitate tehnica poate fi demonstrată.

Laboratorul de Încercări pentru Lungimi are capabilitatea de a executa următoarele verificări metrologice, în regim acreditat:

-          determinarea abaterilor dimensionale şi de formă ale calibrelor cilindrice netede limitative;

-          determinarea erorilor de indicaţie ale şublerelor;

-          determinarea erorilor de indicaţie ale micrometrelor;

-          determinarea erorilor de indicaţie ale comparatoarelor analogice şi digitale;

-          determinarea erorilor de indicaţie ale comparatoarelor pneumatice;

-          determinarea abaterilor dimensionale liniare şi unghiulare, a abaterilor de formă şi poziţie;

-          încercarea de duritate Vickers.

Rapoartele de încercare emise de către Laboratorul de Încercări pentru Lungimi-LIL sunt conform SR EN ISO/CEI 17025:2005 și îndeplinesc toate cerințele Asociației de Acreditare RENAR.

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

-          Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri;

-          Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice;

-          Ministerul Transporturilor;

-          Societatea Naționaa Căilor Ferate Romane- SNCFR;

-          Societatea Comercialăde Transport cu Metroul Bucureşti - METROREXSA;

-          Registrul Auto Român- R.A.R;

-          Autoritatea Metropolitană de Transport BucureştiAMTB;

-          Autoritatea Navală Română – ANR

-          Autoritatea Feroviară Română – AFER;

-          Autoritatea Rutieră Română - ARR.

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

Certificat de acreditare nr. LI 783, RENAR

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Ing. Henriette ARABAGIAN

Tel: 021.252.30.68/331

Fax: 021.252.34.37;

e-mail: henriettearabagian@yahoo.com

https://erris.gov.ro/LENGTH-TESTING-LABORATORY

www.incdmtm.ro

Modificat la: 2017-01-03 12:21:00
e-Cerere 544
e-Petiție