Laborator de încercări de joasă tensiune pentru echipamente electrotehnice

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

 Cuvinte cheie

înaltă tensiune, compatibilitate electromagnetica(CEM), cercetare-dezvoltare, încercări

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Dezvoltare şi evaluare echipamente electrotehnice

Tensiuni înalte 1000 kV A.C.şi D.C.

Tensiuni înalte 3600 kV impuls de tensiune

Cercetări în domenile: înaltă tensiune, CEM, mecanice,de mediu, climatice

*) maximum 300 caractere

Tip de servicii

Servicii de cercetare, dezvoltare şi încercări

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Cercetare aplicativă, dezvoltare experimentală, încercări şi evaluări în vederea certificării produselor electrotehnice în domeniile: înaltă şi joasă tensiune, forţe, CEM, climatice şi de mediu standard şi non standard

Evaluarea poluării electromagnetice

Asigură infrastructura de cercetare ca suport activ pentru educaţie şi cercetare.

*) maximum 500 caractere

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministere: MENCS, Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, Ministerul Mediului

Autorităţi publice centrale:Prefecturi, Agenţii Naţionale

Autorităţi publice locale: primării, consilii judeţene

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

Acreditare RENAR certificate LI1036

Atestat ANRE tip A

Sistem de management integrat certificate (ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001)

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Tel. 0351 404 889; 0757 077 473

Fax: 0351 404 890

Email: proiect-lit@icmet.ro

http://erris.gov.ro/Production-system-measuring--1

Modificat la: 2017-01-03 12:31:00
e-Cerere 544
e-Petiție