Departament control poluare, Laborator bioteste-analize biologice

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

microbiologie, ecotoxicologie, biodegradabilitate, ecologie, biologie moleculara

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Lucrări de cercetare și servicii privind determinarea / monitorizarea poluării și evaluarea risculuipotențial asupra mediului înconjurător prin metode specifice – ecologice, biologice, microbiologice, ecotoxicologice ṣi analize fizico-chimice asociate.

Tip de servicii

Monitorizarea poluării și evaluarea risculuipotențial asupra mediului înconjurător prin studii de microbiologie, ecologie, biodegradabilitate, toxicitate, biologie moleculara si asistenta tehnica si consultanta.

Descrierea serviciilor oferite de laborator

-identificare/patogenitate și virulență/rezistență la antibioticea microorganismelor din mediu

-evaluarea integrităţii sistemelor acvatice utilizând comunităţile fitoplanctonice si nevertebrate bentonice

-evaluarea biodegradabilității chimicalelor

-evaluarea toxicitatii pentru chimicale / probe de mediu asupra organismelor acvatice; evaluari biochimice si histologice; studii de risc acvatic

-identificare / caracterizare a markerilor moleculariinduși de schimbările din mediu prin tehnici de biochimie și biologie moleculară

-asistenta tehnica si consultanta in vederea acreditarii RENAR

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministere: Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Inovare, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

Autorități publice centrale Agentia Nationala de Protectia Mediului, Administratia Nationala Apele Romane

Autorități publice locale Primarii, Consilii Locale, Agentiile locale de Protectia Mediului, Operatori de Apa-Canal, Directii de Sanatate Publice, Spitale

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

RENAR:  Certificat nr. LI 941 conform referentialului SR EN ISO/CEI 17025:2005.

QSCert:Certificat Nr. E-5364/14 din 26.05.2014 conform referentialului ISO 14001:2004

QSCert:Certificat Nr. Q-5364/14 din 20.11.2014 conform referentialului ISO 9001:2008.

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Telefon: +40214100377;

Fax: +40214100575;

e-mail: biologi@incdecoind.ro

 inreg ERRIS:

https://erris.gov.ro/Research-Center-MEDIND

https://erris.gov.ro/Research-Center---INFRAECO

http://erris.gov.ro/Pollution-Control-Department

website: www.incdecoind.ro

Modificat la: 2017-01-03 12:37:00
e-Cerere 544
e-Petiție