Departament control poluare, Laborator control poluare aer

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

aer ambiental, aer de interior, aer loc de munca, emisii surse fixe, deseuri, combustibili solizi/lichizi, evaluare miros, nivel de zgomot industrial, evaluare nivel de poluare aer, dispersia poluantilor in aer, harti de zgomot, emisii, imisii

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Evaluarea poluarii aerului si altor domenii in stransa corelatie cu acesta:

-poluarea fonica,

-evaluarea nivelului de miros,

-evaluarea nivelului emisiilor de gaze cu efect de sera,

Caracterizarea combustibililor solizi/lichizi si a deseurilor industriale

Tip de servicii

-evaluarea nivelului de poluare a aerului (emisii, imisii, modelare matematica a dispersiei poluantilor);

-evaluarea poluarii fonice si a nivelului de miros;

-masurari noxe la locul de munca;

-caracterizarea combustibililor solizi/lichizi si a deseurilor industriale;

-monitorizarea poluării aerului și evaluarea risculuipotențial asupra mediului înconjurător

Descrierea serviciilor oferite de laborator

-evaluarea nivelului de poluare a aerului, a poluarii fonice si a nivelului de miros prin masurari directe sau prin modelare matematica;

-monitorizarea poluării aerului și evaluarea risculuipotențial asupra mediului înconjurător;

-calitatea aerului la locul de munca

-caracterizarea combustibililor clasici/alternativi si al deseurilor industriale din punctul de vedere al compozitiei elementale, puterii calorifice si altor caracteristici fizico-chimice (continut de cenusa, umiditate, metale, vascozitate, punct de inflamabilitate, densitate).

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministere: Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Inovare, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Ministerul Sanatatii, Ministerul Energiei

Autorități publice centrale: Agentia Nationala de Protectia Mediului,

Autorități publice locale : Primarii, Consilii Locale, Agentiile locale de Protectia Mediului, Directii de Sanatate Publice, etc

Certificări/ Autorizări/ Acreditări deținute de laborator

RENAR:Certificat nr. LI 941 conform referentialului SR EN ISO/CEI 17025:2005si raspunde cerintelor SR CEN/TS 15675:2009

QSCert:Certificat Nr. E-5364/14 din 26.05.2014 conform referentialului ISO 14001:2004

QSCert:Certificat Nr. Q-5364/14 din 20.11.2014 conform referentialului ISO 9001:2008.

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS -adresa website

Telefon: +40214100377;

Fax: +40214100575;

e-mail: poluare.aer@incdecoind.ro;

 inreg ERRIS:

https://erris.gov.ro/Research-Center-MEDIND

https://erris.gov.ro/Research-Center---INFRAECO

http://erris.gov.ro/Pollution-Control-Department

website: www.incdecoind.ro

Modificat la: 2017-01-03 12:39:00
e-Cerere 544
e-Petiție