Departament evaluare monitorizare poluare mediu

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

evaluare poluare mediu, monitorizare, incadrare deseuri

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

- evaluari de mediu

-monitorizarea calitatii componentelor de mediu si a surselor de poluare (apa, sol, deseuri) generate din activitatea operatorilor industriali

-evaluarea si incadrarea deseurilor in conformitate cu legislatia specifica in vigoare

Tip de servicii

-studii de evaluare a conformarii activitatilor si calitatii componentelor de mediu cu prevederile legislatiei specifice;

-proiecte de cercetare cu caracter aplicativ cu tematici specifice de mediu;

-investigatii analitice asupra componentelor de mediu apa (subterana, uzata, de suprafata), sol si deseuri;

-masurari gaze de depozit.

Descrierea serviciilor oferite de laborator

- bilanturi de mediu, studii de impact, risc ecologic, documentatii pentru autorizatii integrate de mediu – raport de amplasament, formular de solicitare pentru diferiti agenti economici

- studii privind evaluarea poluarii si riscului potential generate de activitatile industriale

-studii pentru determinarea periculozitatii deseurilor, incadrarii conform legislatiei in vigoare, caracterizarii deseurilor in vederea stabilirii clasei de depozit

-investigatii in teren si in laborator pentru cuantificarea nivelului de poluare

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministere: Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Inovare, Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

Autorități publice centrale: Agentia Nationala de Protectia Mediului

Autorități publice locale: Primarii, Consilii Locale, Agentiile locale de Protectia Mediului

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

QSCert:Certificat Nr. E-5364/14 din 26.05.2014 conform referentialului ISO 14001:2004

QSCert:Certificat Nr. Q-5364/14 din 20.11.2014 conform referentialului ISO 9001:2008.

Atestat elaborare studii de mediu – poz.79 in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Telefon: +40214100377;

Fax: +40214100575;

e-mail: evmt@incdecoind.ro

inreg ERRIS:

https://erris.gov.ro/Research-Center-MEDIND

https://erris.gov.ro/Research-Center---INFRAECO

https://erris.gov.ro/Department-to-Environmental-

website: www.incdecoind.ro

Modificat la: 2017-01-03 12:42:00
e-Cerere 544
e-Petiție