Departament tehnologii de mediu și transfer tehnologic

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

tehnologii de mediu, asistență tehnică, transfer tehnologic

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Cercetare și dezvoltare tehnologică pentru elaborarea tehnologiilor fizico-chimice/biologice destinate tratarii apelor în scop potabil sau industrial, epurarea apelor uzate industriale/urbane, procesarea namolurilor chimice/biologice, tratarea deșeurilor, remedierea solurilor poluate.

Tip de servicii

Cercetare aplicativă și dezvoltare tehnologică, transfer tehnologic

Descrierea serviciilor oferite de laborator

-procedee moderne de îndepărtare avansată a substanțelor periculoase din ape uzate/naturale;

-elaborarea/optimizarea tehnologiilor de epurare ape uzate industriale/urbane, tratare/potabilizare ape de suprafață și subterane; -elaborare soluții de condiționare/prelucrare a nămolurilor din procese de tratare/epurare și a deșeurilor, cu valorificarea unor produse utilie; -tehnologii fizico-chimice și biotehnologii inovative bazate pe procese de epurare neconvenționale. Transfer tehnologic.

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministere: Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Inovare, Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

Autorități publice centrale Agentia Nationala de Protectia Mediului, Administratia Nationala Apele Romane

Autorități publice locale Primarii, Consilii Locale, Agentiile locale de Protectia Mediului

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

Atestat 151/18.12.2015 pentru elaborarea documentațiilor pentru obținerea avizului/autorizației de gospodarire a apelor

QSCert:Certificat Nr. E-5364/14 din 26.05.2014 conform referentialului ISO 14001:2004

QSCert:Certificat Nr. Q-5364/14 din 20.11.2014 conform referentialului ISO 9001:2008.

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Telefon: +40214100377;

Fax: +40214100575;

e-mail: tehnologi@incdecoind.ro;

inreg ERRIS:

https://erris.gov.ro/Research-Center-MEDIND

https://erris.gov.ro/Research-Center---INFRAECO

https://erris.gov.ro/Department-for-Environmental

website: www.incdecoind.ro

Modificat la: 2017-01-03 12:45:00
e-Cerere 544
e-Petiție