Laborator control poluare apă, sol, deşeuri

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

analize, apă, sol, deşeuri, instruire, consultanţă

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Controlul nivelului de poluare al factorilor de mediu apă, sol, deşeuri prin aplicarea unei game largi de tehnici analitice şi prin utilizarea echipamentelor moderne şi performate

Dezvoltare noi metode de analiză

Asigurare consultanţă şi instruire pentru laboratoare, în vederea acreditării RENAR

Tip de servicii

analize fizico-chimice, instruire, consultanţă

Descrierea serviciilor oferite de laborator

-controlul analitic al factorilor de mediu apă (potabilă, subterană, de suprafaţă, uzată), sol, sedimente, nămol staţii epurare, deşeuri diverse, prin prelevarea, prelucrarea şi analizarea probelor;

-dezvoltare/optimizare metode noi de analiză pentru mediu;

-instruiri privind controlul şi asigurarea calităţii în laboratoarele de încercări şi privind cerinţele standardului SR EN ISO/CEI 17015:2005; Consultanţă pentru pregătirea laboratoarelor în vederea obţinerii acreditării RENAR.

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministere: Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Inovare, Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

Autorități publice centrale: Agentia Nationala de Protectia Mediului, Administratia Nationala Apele Romane

Autorități publice locale: Primarii, Consilii Locale, Agentiile locale de Protectia Mediului, Companiile Apă - Canal

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

RENAR:  Certificat nr. LI 941 conform referentialului SR EN ISO/CEI 17025:2005.

QSCert:Certificat Nr. E-5364/14 din 26.05.2014 conform referentialului ISO 14001:2004

QSCert:Certificat Nr. Q-5364/14 din 20.11.2014 conform referentialului ISO 9001:2008.

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Telefon: +40214100377;

Fax: +40214100575;

e-mail: analize.inst@incdecoind.ro

inreg ERRIS:

https://erris.gov.ro/Research-Center-MEDIND

https://erris.gov.ro/Research-Center---INFRAECO

https://erris.gov.ro/Pollution-Control-Department

website: www.incdecoind.ro

Modificat la: 2017-01-03 12:47:00
e-Cerere 544
e-Petiție