INCD ECOIND – Sucursala Râmnicu Vâlcea

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

monitorizare apa, sol, control poluare, evaluare poluare mediu

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

- evaluari de mediu

-monitorizarea calitatii componentelor de mediu si a surselor de poluare (apa, sol, deseuri) generate din activitatea operatorilor industriali

Tip de servicii

-studii de evaluare a conformarii activitatilor si calitatii componentelor de mediu cu prevederile legislatiei specifice;

-proiecte de cercetare cu caracter aplicativ cu tematici specifice de mediu;

-controlul nivelului de poluare al factorilor de mediu apă, sol, deşeuri prin aplicarea unei game largi de tehnici analitice.

Descrierea serviciilor oferite de laborator

- elaborare de bilanturi de mediu, rapoarte de amplasament, studii de impact, documentatii pentru autorizarea intreprinderilor IPPC;

consultanta si expertiza privind managementul de mediu al agentilor economici;

- studii privind evaluarea poluarii si riscului potential generate de activitatile industriale

-investigatii in teren si in laborator pentru cuantificarea nivelului de poluare

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministere: Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Inovare, Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

Autorități publice centrale Agentia Nationala de Protectia Mediului, Administratia Nationala Apele Romane

Autorități publice locale Primarii, Consilii Locale, Agentiile locale de Protectia Mediului

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

QSCert:Certificat Nr. E-5364/14 din 26.05.2014 conform referentialului ISO 14001:2004

QSCert:Certificat Nr. Q-5364/14 din 20.11.2014 conform referentialului ISO 9001:2008.

Atestat elaborare studii de mediu – poz.79 in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului

Atestat 151/18.12.2015 pentru elaborarea documentațiilor pentru obținerea avizului/autorizației de gospodarire a apelor

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Telefon/Fax: +40025737543;

e-mail:  ecoind@vl.ro

inreg ERRIS:

https://erris.gov.ro/Ramnicu-Valcea-Subsidiary

website: www.incdecoind.ro

Modificat la: 2017-01-03 12:48:00
e-Cerere 544
e-Petiție