INCD ECOIND – Sucursala Timişoara

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

tratarea apelor, epurarea apelor, remediere terenuri degradate, plante energetice, monitoring, evaluare poluare mediu

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

-cercetare aplicativa in domeniile tratarii si epurarii apelor, remedierii/fitoremedierii terenurilor poluate;

-evaluari de mediu, studii de impact, rapoarte de amplasament;

-controlul nivelului de poluare al factorilor de mediu apă, sol, deşeuri prin aplicarea unei game largi de tehnici analitice.

Tip de servicii

-cercetari aplicative in domeniul tratarii/epurarii apelor si  remedierii terenurilor poluate;

-consultanta si expertiza privind managementul de mediu al agentilor economici; in domeniul tratarii si epurarii apelor;

-studii de evaluare a conformarii activitatilor si calitatii componentelor de mediu cu prevederile legislatiei specific;

-monitorizarea emisiilor si a calitatii factorilor de mediu.

Descrierea serviciilor oferite de laborator

- studii de cercetare aplicata in scopul elaborarii si optimizarii tehnologiilor pentru: epurarea apelor uzate industriale si orasenesti; tratarea / potabilizarea apei de suprafata si subterane

-investigatii in teren si in laborator pentru cuantificarea nivelului de poluare a emisiilor

- elaborare de bilanturi de mediu, rapoarte de amplasament, studii de impact, documentatii pentru autorizarea intreprinderilor IPPC

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministere: Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Inovare, Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

Autorități publice centrale: Agentia Nationala de Protectia Mediului, Administratia Nationala Apele Romane

Autorități publice locale: Primarii, Consilii Locale, Agentiile locale de Protectia Mediului, Companiile Apă - Canal

Certificări/ Autorizări/ Acreditări deținute de laborator

Atestat elaborare studii de mediu – poz.79 in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului

Atestat 151/18.12.2015 pentru elaborarea documentațiilor pentru obținerea avizului/autorizației de gospodarire a apelor

RENAR:  Certificat nr. LI 941 conform referentialului SR EN ISO/CEI 17025:2005.

QSCert:Certificat Nr. E-5364/14 din 26.05.2014 conform referentialului ISO 14001:2004

QSCert:Certificat Nr. Q-5364/14 din 20.11.2014 conform referentialului ISO 9001:2008.

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS -adresa website

Tel: 0256 220369; 0356 008221

Fax: 0356-008220

http://erris.gov.ro/Timisoara-Subsidiary

e-mail: ecoind.tm@gmail.com

Modificat la: 2017-01-03 12:50:00
e-Cerere 544
e-Petiție