Laborator de încercări, examinări şi analize (LIEA Timişoara)

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

Încercări mecanice de scurtă durată, încercări mecanice de lungă durată, examinări nedistructive, analize metalografice.

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Laboratorul dispune de aparatură şi echipamente moderne şi de personal competent, asigurând servicii de înaltă calitate privind încercările şi examinările materialelor şi produselor utilizate în industria energetică, industria chimică şi petrochimică, industria automotive, etc.     

Tip de servicii

Încercări mecanice de scurtă durată:

§  Încercări la tracţiune (temperatura ambiantă şi ridicată);

§  Încercări la încovoiere prin şoc;

§  Încercări la îndoire;

§  Încercări la forfecare;

§  Încercări la compresiune;

Încercări mecanice de lungă durată:

§  Încercări la fluaj prin tracţiune monoaxială;

§  Încercări la oboseală;

Examinări nedistructive:

§  Examinări cu lichide penetrante;

§  Examinări cu particule magnetice;

§  Examinări radiografice (radiaţii X cu film);

§  Examinări cu ultrasunete;

Examinări metalografice

§  Examinări microscopice;

§  Examinări macroscopice;

Descrierea serviciilor oferite de laborator

§  Determinarea caracteristicilor mecanice (rezistenţă mecanică, modul de elasticitate, limita de curgere, alungire) Determinarea proprietăţilor de  încovoiere (tensiunea la încovoiere şi deformaţia) a materialelor plastice;

§  Determinarea limitei tehnice de durată la fluaj în vederea estimării duratei de viaţă remanente;

§  Determinarea ductilităţii şi fragilităţii materialelor;

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

1. Ministerului Economiei, Comerţului şi Relațiilor cu Mediul de Afaceri:

§  Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive;

2. Ministerul Energiei:

§  Electrocentrale Bucureşti SA;

§  CE Oltenia SA;

§  Hidroelectrica SA;

§  SNGN ROMGAZ SA;

3. Ministerul Transporturilor;

§  Societatea Naţională a Căilor Ferate Române;

§  Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România;

Certificări/ Autorizări/ Acreditări deținute de laborator

Acreditat RENAR conform SR EN ISO/CEI 17025:2005;

Autorizat CNCAN conform Legii 111/1996, ART.8;

Autorizat ISCIR conform PT CR 6-2013;

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS -adresa website)

Telefon: +40 256 491 828

Fax: +40 256 492 797

E-mail: liea@isim.ro; isim@isim.ro

https://erris.gov.ro/LIEA

Modificat la: 2017-01-03 12:57:00
e-Cerere 544
e-Petiție