Laborator ape

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

calitatea apei, indicatori fizico-chimici ai apei, ape potabile, ape reziduale, ape de suprafata.

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

 

Domeniul de expertiza al Laboratorului Ape  este determinarea indicatorilor fizico-chimici ai apelor potabile, de suprafata, reziduale, s.a.

Evaluarea conformitatii apelor se realizeaza in raport cu Legea 458/2002, republicată în 2011, privind calitatea apei potabile, HG 352/2005 si HG 188/2002 pentru aprobarea normelor privind conditiile de evacuare în mediul acvatic, ........ .

Laboratorul Ape efectuează atat lucrari de monitorizare a calitătii apei cat si studii de cercetare in domeniul specializarii analitice specifice: analize gravimetrice, volumetrice, electrochimice (potentiometrice, conductometrice, coulometrice, spectrofotometrice (UV VIS), spectrometrie de emisie optica cu plasma cuplata inductiv (ICP-OES).

Laboratorul dispune de echipamente moderne pentru efectuarea incercarilor specifice  (https://erris.gov.ro/ENVIRONMENT.LAB).

Laboratorul este deservit de o echipă de 4 persoane: 2 cercetatori si 2 tehnicieni.

 

Tip de servicii

-       Servicii de prelevare a apelor pentru analiza;

-       Servicii acreditate pentru determinarea indicatorilor fizico-chimici ai apelor potabile si apa uzate;

-       Servicii de incercare a indicatorilor fizico-chimici ai apelor, neacoperite de acreditarea RENAR.

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Servicii de incercare acreditate pentru ape potabile si apa uzate:

-       Determinarea pH-ului conform SR EN ISO 10523: 2012; 

-       Determinarea materiilor in suspensie conform STAS 6953: 1981; 

-       Determinarea substantelor extractibile cu solventi: SR 7587: 1996; 

-       Determinarea reziduului: STAS 9187:

-       Determinarea sulfatilor: STAS 8601: 1970; 

-       Determinarea consumului chimic de oxigen: SR ISO 6060: 1996;

-       Determinarea de clorurii: SR ISO 9297: 2001;

-       Determinarea continutului de amoniu: SR ISO 7150-1: 2001; 

-       Determinarea azotatilor: SR ISO 7890-3: 2000; 

-       Determinarea nitritilor: SR EN 26777: 2002; 

-       Determinarea Al, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn si Ni: SR EN ISO 11885: 2009; 

 Servicii de incercare a apelor, neacoperite de acreditarea RENAR:

-       Determinarea continutului de carbon organic total (TOC); 

-       Determinarea continutului de azot total (TN); 

-       Determinarea conductivitătii; 

-       Determinarea turbiditătii; 

-       Determinarea duritătii apei;

-       Determinarea detergentilor; 

-       Determinarea continutului de metale din ape ruzate: SR EN ISO 11885: 2009

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

Ministerul Sanatatii

Agentiile de Mediu.

Garda de Mediu.

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

Laborator acreditat RENAR conform Certificatului LI 843/23.01.2014

(http://www.renar.ro/files/OEC/download/LI%20843%20C%20ICECHIM.pdf?r=1402382269807)

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Splaiul Independenţei nr. 202, Sector 6, Bucureşti; Tel.: 021-315.32.99; Fax: 021-312.34.93; laborator.analize@icechim.ro

https://erris.gov.ro/ENVIRONMENT.LAB

Modificat la: 2017-01-03 12:58:00
e-Cerere 544
e-Petiție