Laborator deşeuri

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

calitatea mediului, analiza deseurilor, clasificarea deseurilor, deseuri chimice, deseuri periculoase, substante periculoase, substante toxice, explozivi, precursori de explozivi

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Domeniile de expertiza ale Laboratorului Deseuri sunt:

·   caracterizarea fizico-chimica a deseurilor, in vederea clasificarii, valorificarii sau distrugerii acestora in conformitate cu Ordinul Ministrului Mediului si gospodaririi apelor, nr. 95:2005.;

·   caracterizarea fizico-chimica a substantelor si preparatelor chimice periculoase conform REACH.

·   caracterizarea fizico-chimica a precursorilor de explozivi pentru implementarea Regulamentului UE nr. 98/2013 privind comercializarea si utilizarea precursorilor de explozivi;

·   caracterizarea fizico-chimica a materialelor cu matrici diferite, inclusiv necunoscute;

·   dezvoltarea si validarea de metode pentru analiza fizico-chimica a  probelor  cu matrici necunoscute/nestudiate.

Laboratorul dispune de echipamente moderne atat pentru identificarea compozitiei chimice: spectrometrie in infrarosu cu transformata Fourier (FTIR), Cromatografie de gaze cuplata cu spectrometrie de masa (GC-MS), calorimetrie cu scanare diferentiala (DSC), fluorescenta de raze X (XRF) cat si pentru  efectuarea determinarilor cantitative ale compozitiei chimice si pentru caracterizarea proprietatilor fizice relevante. (https://erris.gov.ro/ENVIRONMENT.LAB).

Echipa de specialisti a laboratorului este constituita din 8 persoane: 6 cercetatori (dintre care 4 doctori si 2 doctoranzi)  si 2 tehnicieni.

Tip de servicii

·   Incercari acreditate pentru testarea proprietatilor fizico-chimice ale substantelor chimice,  produselor petroliere si amestecurilor de solventi.

·   Incercari pentru testarea proprietatilor fizico-chimice ale materialelor, substantelor si preparatelor chimice, neacoperite de acreditarea RENAR.

·   Studii analitice de caracterizare a unor probe cu matrice necunoscuta

Descrierea serviciilor oferite de laborator

 

Incercari acreditate pentru testarea proprietatilor fizico-chimice ale substantelor chimice,  produselor petroliere si amestecurilor de solventi:

 

-       Determinarea densitătii: SR EN ISO 3838: 2004; 

-       Determinarea de punctului de topire si a temperaturii de fierbere: ASTM E 537 - 12; ASTM E 967-08; 

-       Determinarea continutului de apă: SR ISO 760: 1994; SR EN ISO 12937: 2001; 

 

Incercari neacoperite de acreditarea RENAR

pentru caracterizarea deseurilor

-   Analiza calitativă prin spectroscopie în infrarosu (FTIR);

-   Analiza calitativă si cantitativă prin GC-MS; 

-   Determinarea C, H, N, S;

-   Determinarea continutului de PCB în ulei mineral si sol; 

-   Determinarea compusilor organici volatili; 

-   Determinarea continutului de crom (VI) din deseuri; 

-   Determinarea continutului de formaldehidă liberă din deseuri; 

-   Determinarea metalelor grele din deseuri. 

-   Determinarea solventilor organici; 

-   Identificarea si dozarea compusilor organici prin GC-MS; 

-   Identificarea si dozarea unor poluanti de natura organică in diverse deseuri;

pentru caracterizarea substantelor si preparatelor chimice periculoase

-   Analiza termogravimetica (TGA) si calorimetrie cu scanare diferentiala (DSC);

-   Determinarea presiunii de vapori;

-   Determinarea punctului de inflamabilitate

-   Determinarea solubilitatii în apă; 

-   Comportareapolimerilor la extractia in apa;

-   Coeficientul de partitie (n-octanol / apă), metoda HPLC; 

-   Determinarea maselor moleculare si a distributiei maselor moleculare ale polimerilor prin cromatografie de permeatie in gel (GPC);

pentru determinarea concentratiei precursorilor de explozivi

-   Hexamina

-   Acid sulfuric

-   Acid azotic

-   Azotat de sodiu

-   Azotat de calciu

-   Azotat de calciu si amoniu

-   Peroxid de hidrogen

-   Clorat de potasiu

-   Acetona

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

Ministerul Sanatatii

Agentiile de Mediu.

Garda de Mediu.

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

Laborator acreditat RENAR conform Certificatului LI 843/23.01.2014

(http://www.renar.ro/files/OEC/download/LI%20843%20C%20ICECHIM.pdf?r=1402382269807)

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Splaiul Independenţei nr. 202, Sector 6, Bucureşti;

Tel.: 021-315.32.99;

Fax: 021-312.34.93;

e-mail; laborator.analize@icechim.ro

https://erris.gov.ro/ENVIRONMENT.LAB

Modificat la: 2017-01-03 12:59:00
e-Cerere 544
e-Petiție