Laborator mediu

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

evaluarea conformitatii aerului, testarea calitatii aerului, monitorizare emisii, imisii

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Laboratorul Analize – Laborator Mediu  este specializat in lucrari de analiza a aerului: imisii si emisii de gaze de la surse fixe.

Laboratorul Mediu efectuează atat lucrari de monitorizare a calitătii aerului cat si studii de cercetare in domeniul calitatii mediului si a specializarii analitice specifice: analiza ion cromatografica, spectrofotometrica, electrochimica.

             

Laboratorul este dotat cu echipamente moderne pentru prelevarea gazelor si  pentru efectuarea incercarilor specifice  (https://erris.gov.ro/ENVIRONMENT.LAB).

 

Laboratorul este deservit de o echipă de 4 cercetatori dintre care 3 sunt doctori.

Tip de servicii

·   Servicii de analiza a emisiilor de gaze de ardere de la surse fixe, acreditate RENAR pentru conformitate cu SR EN ISO/CEI 17025:2005 si SR CEN TS15675/2008

·   Studii analitice si incercari neacoperite de acreditarea RENAR in domeniul controlului calitatii mediului.

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Serviciile de analiza emisiilor gazelor de ardere, acreditate RENAR:

-   Determinarea continutului de O2, CO2, CO, SO2, NO, NO2 din gazele de ardere cu analizorul portabil Testo 350XL, conform SR ISO 10396: 2008 SR EN 14790/2006; SR ISO 14164/2008; STAS 8421-87; SR EN 15 259/2008;

-   Determinarea continutului de carbon organic total cu analizorul  portabil FID 3006, în conformitate cu IS EN 12619/2002;

-   Determinarea continutului de pulberi totale în efluenti gazosi cu ajutorul sistemului portabil de prelevare izocinetica a emisiilor, conform SR ISO 9096: 2005 SR EN 15 259/2008, SR EN 13284 -1: 2002 / C91: 2010;

-   Determinarea continutului de pulberi totale, PM10, PM 2.5, conform SR EN 12341: 2014, STAS 10813: 1976, STAS 12574-87;

-   Determinarea continutului de SO2 din emisii prin metoda ion cromatografica, conform SR ISO 11632: 2005 SR EN 15259: 2008;

-   Determinarea continutului de HCl din efluentii gazosi proveniti din surse stationare (prelevare de probe, absorbtie si determinarea prin ion cromatografie si prin spectrometrie UV - VIS) în conformitate cu EN 1911: 2011, SR ISO 15713: 2008  si SR EN 15 259/2008;

Servicii de analiza emisiilor gazelor de ardere neacoperite de acreditarea RENAR:

-   Determinarea anionilor F-, CI-, NO2-, NO3-, SO42-, PO43- prin cromatografie ionica, conform SR EN ISO 10304-1: 2009;

-   Determinarea spectrofotometrica a continutului de NOx din efluentii gazosi din surse statonare, conform SR ISO 11564: 2005, SR EN 15 259: 2008;

-   Determinarea continutului de NO2 si SO2 în imisii conform SR ISO 7150-1 / 2001, SR ISO 11564: 2005;

Incercarile se efectueaza în conformitate cu HG 128/2005, Ordinul 462/1993, HG 440/2010, Legea 104/2011 si cu standardele de metoda.

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

Agentiile de Mediu.

Garda de Mediu.

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

Acreditare RENAR conform Certificatului LI 843/23.01.2014

(http://www.renar.ro/files/OEC/download/LI%20843%20C%20ICECHIM.pdf?r=1402382269807)

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Splaiul Independenţei nr. 202, Sector 6, Bucureşti;

Tel.: 021-315.32.99;

Fax: 021-312.34.93;

e-mail: laborator.analize@icechim.ro

https://erris.gov.ro/ENVIRONMENT.LAB

Modificat la: 2017-01-03 13:00:00
e-Cerere 544
e-Petiție