Laborator de teste pentru fertilizanţi şi biocide

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

fertilizanti, amendamente de sol, amelioratori de sol, biostimulanti pentru plante, biocide dezinfectante, evaluarea conformitatii, incercari acreditate, eticheta ecologica

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

 

Domeniile de expertiza ale Laboratorului de Teste pentru Fertilizanti si Biocide sunt:

·   evaluarea conformitatii fertilizantilor si amendamentelor de sol cu cerintele Regulamentului (CE) nr. 2003:2003 privind ingrasamintele;

·   evaluarea conformitatii produselor cu cerintele revizuite pentru amelioratorii de sol cu eticheta ecologica;

·   evaluarea conformitatii biostimulantilor pentru plante cu cerintele anuntatului nou Regulament  (UE) privind fertilizantii si biostimulantii pentru plante;

·   evaluarea conformitatii caracteristicilor fizico-chimice ale produselor biocide  cu cerintele Regulamentului (UE) nr. 528:2012 privind punerea la dispozitie pe piata si utilizarea produselor biocide;

·   dezvoltarea si validarea de metode pentru analiza fizico-chimica a  probelor  cu matrici necunoscute/nestudiate.

 

Laboratorul dispune de facilitati si echipamente moderne atat pentru efectuarea determinarilor cantitative ale compozitiei chimice cat si pentru caracterizarea proprietatilor fizice relevante.

(https://erris.gov.ro/FERTILIZER.LAB).

 

Echipa de specialisti a laboratorului este constituita din 5 persoane: 3 cercetatori (dintre care 1 doctor si 2 doctoranzi)  si 2 tehnicieni.

 

Laboratorul are experienta si potenţial pentru dezvoltarea de noi metode analitice pentru:

-    nutrienti si ingredienţi activi în  matrici de sol, ţesuturi vegetale, deseuri animale si vegetale, digestat de la instalatiile de biogaz, compostate de materii vegetale, s.a.;

-    biocide aparţinând altor tipuri/grupe de substante active, în funcţie de cererile pieţei.

 

Tip de servicii

-    incercari  acreditate pentru evaluarea conformitatii fertilizantilor;

-    incercari neacoperite de acreditarea RENAR pentru evaluarea conformitatii amendamentelor, a  amelioratorilor de sol, a solurilor si  a produselor biocide.

-    studii de caracterizare analitica a amendamentelor de sol noi, amelioratori de sol si biostimulanti pentru plante;

-    studii de caracterizare analitica a produselor biocide noi. 

Descrierea serviciilor oferite de laborator

 

Fertilizanti, amelioratori de sol, amendamente de sol, biostimulanti pentru plante

Incercari analitice în conformitate cu Anexa IV - Directiva (EC) Nr. 2003/2003, pentru determinarea de nutrienţi primari, secundari şi micronutrienţi în probe de fertilizanţi anorganici şi organici;

Incercari acoperite de acreditarea RENAR:

-    Metode volumetrice

-    Determinarea azotului amoniacal

-    Determinarea azotului nitric

-    Determinarea azotului total

-    Metode gravimetrice

-    Determinarea fosforului

-    Determinarea potasiului

Incercari neacoperite de acreditarea RENAR

-    Determinarea micronutrienţilor prin metoda ICP-OES

-    Determinarea sulfatului solubil in apa;

-    Determinarea calciului;

-    Determinarea solubilitatii prin metoda gravimetrica;

-    Determinare dimensiunii particolelor prin analiza granulomatrica;

-    Determinarea umiditatii;

-    Amendamente minerale bazice. Determinarea distributiei granulometrice prin cernere uscata si umeda;

-    Amendamente minerale bazice. Determinarea valorii de neutralizare;

-    Amendamente calcice si/sau magneziene. Determinarea continutului de calciu si a continutului de magneziu. Metoda complexometrica;

Suport analitic si consultantapentru agentii economici in vederea autorizarii/etichetarii ecologice a produselor pentru tratarea solurilor.

 

Biocide

Incercari neacoperite de acreditarea RENAR, conform USP şi PhEur

-    Determinarea compusilor cuaternari de amoniu (QAC) prin metoda volumetrica

-    Determinarea continutului de Glutaraldehida

-    Determinarea continutului de Clorhexidina

-    Determinarea distributiei alchilice a sarurilor cuaternare de amoniu prin metoda HPLC

-    Determinarea continutului de iod activ;

-    Determinarea continutului de oxigen activ;

-    Determinarea continutului de clor activ

-    Determinarea continutului de alcooli

-    Determinarea pH- ului

Determinarea densităţii relative

Suport analitic si consultantapentru agentii economici in vederea înregistrarii şi notificarii produselor biocide, în conformitate cu cerinţele Regulamentului 528:2012

 

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

·       Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale: fertilizanti, amendamente si, amelioratori de sol, biostimulanti pentru plante

·       Ministerul Mediului si Agentia Nationala de Mediu- amelioratori de sol cu eticheta ecologica si fertilizanti recuperati din procesele de epurare si reciclare

·       Ministerul Sanatatii, Directiile de Sanatate Publica si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor – biociode dezinfectante

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

üLaborator acreditat RENAR conform Certificatului LI 843/23.01.2014

(http://www.renar.ro/files/OEC/download/LI%20843%20C%20ICECHIM.pdf?r=1402382269807).

üLaborator autorizat in România prin Ordinul nr 458/2008 al ministrului Agriculturii si Dezvoltării Rurale si notificat la nivel CE ca laborator recunoscut pentru evaluarea conformitatii fertilizantilor  cu cerintele Regulamentului 2003:2003.

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Splaiul Independenţei nr. 202, Sector 6, Bucureşti;

Tel.: 021-315.32.99;

Fax: 021-312.34.93;

e-mail; laborator.analize@icechim.ro

https://erris.gov.ro/ENVIRONMENT.LAB

Modificat la: 2017-01-03 13:12:00
e-Cerere 544
e-Petiție