Laborator caracterizări microscopice (LCM)

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

Microscopie optică, Lumina polarizată

Domenii cheie de expertiză, capabilități , competențe – descriere laborator

 Mineralogie, petrografie, metalografie

Aparatură:

-Pregatire  probe: debitare, înglobare, șlefuire, lustruire

-Stereomicroscop

-Microscop cu lumina  polarizată transmisă și reflectată

-Microdurimetru

Personal:

-șef de laborator: CS III, geolog-doctor

-personal execuție: CS, inginer geolog-doctor

Tip de servicii

Analiză microscopică calitativă

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Studii microscopice pe materiale compacte și pulverulente: minerale, roci, minereuri metalifere și nemetalifere, concentrate, prafuri volatile, zguri, șlamuri, cenuși, metale și aliaje, suduri, ceramici, compozite metalice și metalo-ceramice

Determinarea microdurității.

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari/utilizatori

Geologie, Minerit, Protecția mediului, Metalurgie, Materiale de construcție, Reciclarea materialelor (anorganice), Medicină (Protetică), Învățământ

Certificări/Autorizări/Acreditări deținute de laborator

Certificat de acreditare RENAR nr. LI 786/21.01.2014

Denumirea încercării: Analiză Microscopică Calitativă,

Material/produs:

1. Materiale de construcție/Piatră Naturală

2. Metale și suduri

Datele de contact (Telefon, fax, e-mail, înregistrare ERRIS – adresa website)

Tel: 0040213522046/119, Fax:0040213522049, e-mail:micro@imnr.ro, erris.gov.ro/microscopic-characterization, website: www.imnr.ro

Modificat la: 2017-01-03 13:19:00
e-Cerere 544
e-Petiție