Laborator de analize chimice şi fizice (ACF)

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

analize chimice şi structurale, ICP-OES, FAAS, DRX , analiză termică

Domenii cheie de expertiză, capabilităţi, competenţe - descriere laborator

Laboratorul are expertiza in: analize privind stabilirea compoziției chimice si structurii pentru metale, aliaje, pulberi metalice oxidice, produse chimice anorganice, minereuri, materiale ceramice, refractare, compozite, zguri, minerale, pământuri rare, solutii tehnologice, concentrate, etc

Tip de servicii

Analize chimice şi fizice

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Analize: spectrale prin spectrometrie de emisie în plasmă cuplată inductiv – ICP-OES si de absorbtie atomică – AAS; electrochimice; determinarea carbonului în metale; chimice (volumetrice si gravimetrice); analiza termica ; analize fazice și structurale prin difracție de raze X - DRX: identificarea si cuantificarea fazelor cristaline, determinarea dimensiunilor cristalitelor, sistem de cristalizare, parametri de rețea, determinarea microdeformarilor;

Ministere.autorităţi publice locale şi central care pot fi incluse  în categoria de beneficiari /utilizatori

Ministerul Economiei , Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţia de Dezvoltare Regională Bucureşti Ilfov etc

Certificări/Autorizări/Acreditări deţinute de laborator

Acreditare RENAR  - certificat de acreditare LI 1056/16.04.2015

Domeniile  de acreditare sunt:

Spectrometrie de Absorbţie Atomică în Flacără (FAAS)

Determinarea : Ag, Au, Ca, Cd, Pb din minereuri, concentrate şi soluţii tehnologice

Spectrometrie de Emisie Optică în Plasmă Cuplată Inductiv (ICP-OES)

Determinarea Cu, Fe, Mg, Mn, Ni şi Zn din aluminiu, aliaje de aluminiu şi soluţii tehnologice

Difracţie de Raze X pe pulberi (DRXP)

Analiza calitativă de fază prin difracţie de raze X pe pulberi din Materiale policristaline anorganice

Datele de contact (telefon,fax, email, înregistrare ERRIS - adresa website).

Tel:0213522048, 0213522050

Fax: 0213522049

e-mail:imnr@imnr.ro

http://www.erris.gov.ro/main/index.php?&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=9b5b1ab3f0f96dc8988229f0225d434c9d2f95fb&wtkps=XY5RDoIwEETvsgcgtLRgt/8mnsIstGpj0UJBYox3t0X58WsnM7O7j1DhK6JEWKarj6AdVpKJWkesEKIzkBVHEFIoQ5abFNq6ZW1ZE5dC8kqJHReUe6m22CxYg9DfzextQSEU0dLYXdYAYchTILj+Nv6sR35bJq0QvIvTMdDZbl6zeQnOINMr7DDb8fl3KC13pz11zh++1Cs06PcH&wchk=3a85512513b6922d25bba878e72c403a77c8eefa

www.imnr.ro

Modificat la: 2017-01-03 13:21:00
e-Cerere 544
e-Petiție