Ecotehnologii şi protecţia mediului

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

Resurse primare și secundare cu conținut de metale neferoase și rare, obținerea/separarea metalelor neferoase și rare, reciclare deșeuri, soluri cu metale grele, ape industriale, ape de mină

Domenii cheie de expertiză, capabilităţi, competenţe - descriere laborator

-          Tehnologii/soluţii noi şi inovative pentru procesarea resurselor pe bază de metale neferoase şi inlocuirea materialelor/metalelor critice;

-          Tehnologii inovative pentru reciclarea/valorificarea resurselor pe bază de metale neferoase

-          Tehnologii şi materiale noi pentru purificarea apelor uzate, în vederea recuperarii metalelor şi reducerii emisiilor

-          Soluţii inovative de prevenire/minimizare a deşeurilor din industrie

-          Reabilitarea solurilor slab acide și poluate cu metale grele

Tip de servicii

Servicii de consultanță tehnologică, de cercetare

Descrierea serviciilor oferite de laborator

-          Expertize științifice, tehnice, tehnologice și economice privind explorarea, caracterizarea și procesarea resurselor primare și secundare cu conținut de metale neferoase și rare

-          Tehnici avansate de intensificare a proceselor

-          Tehnici inovative de separare a metalelor neferoase și rare (inclusiv metale critice)

-          Soluții tehnologice de procesare a apelor uzate (industriale, de mină), cu conținut de metale neferoase și rare

-          Transfer de tehnologii inovative în domeniul metalelor neferoase și rare

-          Monitorizarea solurilor poluate cu metale grele

-          Reabilitarea in situ a solurilor poluate cu metale grele

-          Susținerea logistică a tinerilor specialiști din universități, uzine și institute în vederea obținerii titlului de doctor, pentru specializări postdoctorale etc

Ministere.autorităţi publice locale şi central care pot fi incluse  în categoria de beneficiari /utilizatori

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Ministerul Economiei , Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţii de Dezvoltare Regională, Autorități publice locale

 

Certificări/Autorizări/

Acreditări deţinute de laborator

Activitățile laboratorului se desfășoară în regim procedurat cu acreditarea sistemului de management al calității conform ISO 9001.

Organizarea laboratorului respecta standardele de management/control intern prevăzute in OMFP 946/2005 si 1649/2011 si in OSGG 400/2015.

 

Datele de contact (telefon,fax, email, înregistrare ERRIS - adresa website).

Tel:0213522048, 0213522050

Fax: 0213522049

e-mail: imnr@imnr.ro

https://erris.gov.ro/Eco-Technologies-and-Environ

www.imnr.ro

Modificat la: 2017-01-03 13:24:00
e-Cerere 544
e-Petiție