Laborator analize fizico – chimice

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

Parametri de explozie și inflamabilitate; calitate factori de mediu; noxe profesionale; expertize tehnice; zonare Ex; cercetare fundamentală și aplicativă privind sistemele explozive/toxice.

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

- Determinare parametri de inflamabilitate/explozivitate-substanțe combustibile

- Analize fizico-chimice pentru deșeuri, factori de mediu și agenți chimici periculoși

- Elaborare expertize tehnice privind evenimente generate de explozii/incendii-analize de laborator, experimente la scară,elaborare mecanisme

- Verificare zonare Ex

Tip de servicii

- Servicii științifice și tehnologice, activități de cercetare dezvoltare-inovare pentru ariile cu pericol de explozie/toxice                                                                                                             - Încercări/determinări

- Expertizări

- Verificări

- Instruiri

Descrierea serviciilor oferite de laborator

- Analize pentru diverse matrici (ape, soluri, levigate deșeuri, aer, gaze, substanțe minerale, îngrășăminte chimice, explozivi, lichide inflamabile)

- Determinare parametri de inflamabilitate/explozivitate pentru substanțe combustibile (gaze, vapori, lichide, prafuri)

- Determinarea cauzelor producerii exploziilor/incendiilor

- Verificare și avizare documentație de zonare Ex

- Elaborare de soluții tehnice de prevenire a formării atmosferelor periculoase

- Simulări/experimentări/modelări procese chimice și fizice

- Instruire personal din industria extractivă

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

- Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Ministerul Economiei, Comerțului și a Relațiilor cu Mediul de Afaceri

- Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Inspectoratul General al Poliției Române, Inspecția Muncii.

- Parchetele de pe lângă Tribunale și Judecătorii, Inspectoratele Teritoriale de Muncă, Inspectoratele de Poliție Județene.

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

Certificat de acreditare RENAR nr. LI 374/2015, anexa nr.2

Certificat de abilitare pentru efectuarea determinărilor de noxe profesionale nr.149/2012, emis de Ministerul Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică şi Control în Sănătatea Publică

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Tel.:0254 541 621 / 0254 541 622

Fax:0254 546 277

Email:insemex@insemex.ro

Înregistrare Erris: http://erris.gov.ro/Facility-for-researchdevelop

Website:http://www.insemex.ro

Modificat la: 2017-01-03 13:27:00
e-Cerere 544
e-Petiție