Laborator cooperări şi proiecte internaţionale

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

Zona periculoasa, gaze/vapori/ceţuri/inflamabile, simulare computerizată, explozii de gaze, modelare numerică

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

- tehnici de simulare CFD (dinamica computerizată a fluidelor) pentru: i) estimarea extinderii ariilor periculoase generate de scurgeri accidentale de gaze/vapori/cețuri inflamabile în spaţii închise; ii) explozii ale amestecurilor aer-gaz inflamabil

Tip de servicii

Servicii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,  activități de cercetare dezvoltare-inovare pentru ariile cu pericol de explozie/ incendiu

Descrierea serviciilor oferite de laborator

- Simulări computerizate ale fenomenelor de tip incendiu sau explozie                              

- Cercetare tehnică a evenimentelor de tip explozie/incendiu                                              - Modelare computerizată privind dispersia gazelor inflamabile în cadrul proceselor tehnologice

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

- Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Ministerul Economiei, Comerțului și a Relațiilor cu Mediul de Afaceri

- Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Inspectoratul General al Poliției Române, Inspecția Muncii.

- Parchetele de pe lângă Tribunale și Judecătorii, Inspectoratele Teritoriale de Muncă, Inspectoratele de Poliție Județene.

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

-

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Tel.:0254 541 621 / 0254 541 622

Fax:0254 546 277

Email:insemex@insemex.ro

Înregistrare Erris: http://erris.gov.ro/Facility-for-researchdevelop

Website:http://www.insemex.ro

Modificat la: 2017-01-03 13:29:00
e-Cerere 544
e-Petiție