Laborator echipamente electrice ex de curenți slabi

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

Echipamente, instalații, evaluare, teste, securitate intrinsecă, presurizare, încapsulare, echipament de detecție

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

-  Cercetări privind protecția și siguranța în funcționare a echipamentelor cu tip de protecție “i”, “m”, “p” și camere presurizate;

-    Cercetări privind riscul de aprindere a atmosferelor explozive datorat echipamentelor electrice cu tip de protecție “i”, “m”, “p” și camere presurizate.

Tip de servicii

Încercări de laborator specifice domeniului de activitate, evaluare conformității, cursuri de instruire, expertizare tehnică, cercetare aplicativa pentru echipamente electrice de curenți slabi

Descrierea serviciilor oferite de laborator

- Încercări / evaluări de laborator / asistență tehnică și cursuri de instruire specifice domeniului;

- Evaluare echipamente tehnice în vederea certificării conformității cu cerințele Directivei 2014/34/UE – ATEX

- Evaluări / măsurători în teren / expertizări tehnice în domeniul specific laboratorului;

- Atestare conform Normativului NEx01-06/2007 pentru instalațiile tehnice care funcționează in medii Ex.

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

- Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice; Ministerul Economiei, Comerțului și a Relațiilor cu Mediul de Afaceri, Ministerul Justiției

- Inspecţia Muncii; Inspectoratul General de Poliţie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

- Inspectoratele Teritoriale de Muncă, Inspectorate Județene de Politie

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

- Certificat de Acreditare RENAR Nr. ON 046 (HG 245/2016  privind Echipamentele si sistemele de protecție destinate utilizării in atmosfere potențial explozive

- Organism notificat la Bruxelles cu nr. NB 1809, pentru Directiva 2014/34/EU – ATEx

- INSEMEX-GLI este acreditat RENAR - SR EN ISO/CEI 17025:2015 – certificat de acreditare RENAR nr. LI 374 (Anexa 7)

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Tel.:0254 541 621 / 0254 541 622

Fax:0254 546 277

Email:insemex@insemex.ro

Înregistrare Erris:

http://erris.gov.ro/Facility-for-researchdevelop

Website:http://www.insemex.ro

Modificat la: 2017-01-03 13:30:00
e-Cerere 544
e-Petiție