Laborator echipamente electrice ex de putere

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

Capsulare antideflagrantă, securitate mărită, umplere cu pulbere, imersie în ulei, noincendiv nA

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Laboratorul EEExP (Echipamente Electrice Ex de Putere) face parte din Departamentul Securitatea Instalaţiilor şi Echipamentelor Antiexplozive.

În cadrul laboratorului se desfăşoară următoarele tipuri de activităţi:

- cercetare ştiinţifică (aplicativă);

- încercări de laborator / experimentări;

- servicii ştiinţifice şi tehnologice.

Tip de servicii

Încercări de laborator specifice domeniului de activitate, evaluare conformităţii, cursuri de instruire, expertizare tehnică, cercetare aplicativa pentru echipamente electrice de putere

Descrierea serviciilor oferite de laborator

- Încercări pentru echipamente cu tip de protecţie capsulare antideflagrantă „d",securitate mărită „e", umplere cu pulbere „q”, imersie în ulei „o”, nonincendiv „nA” + încercarea la şoc termic, încercarea la răsucire pentru traversări

- Servicii de atestare conform Normativului NEx 01-06/2007, pentru instalații care conțin echipamente electrice Ex de putere (cu tipurile de protecţie Ex „d”, Ex „e”, Ex „q”, Ex „o”, Ex „n”)                                                                                                                         - Evaluări de laborator / asistenţă tehnică şi cursuri de instruire specifice domeniului;

- Evaluări / măsurători în teren / expertizări tehnice;

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

- Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice; Ministerul Economiei, Comerțului și a Relațiilor cu Mediul de Afaceri, Ministerul Justiției

- Inspecţia Muncii; Inspectoratul General de Poliţie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

- Inspectoratele Teritoriale de Muncă, Inspectorate Județene de Politie

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

- Certificat de Acreditare RENAR Nr. ON 046 (HG 245/2016  privind Echipamentele si sistemele de protecție destinate utilizării in atmosfere potențial explozive

- Organism notificat la Bruxelles cu nr. NB 1809, pentru Directiva 2014/34/EU - ATEx

- INSEMEX-GLI este acreditat RENAR - SR EN ISO/CEI 17025:2015 – certificat de acreditare RENAR nr. LI 374 (Anexa 6)

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Tel.:0254 541 621 / 0254 541 622

Fax:0254 546 277

Email:insemex@insemex.ro

Înregistrare Erris:

http://erris.gov.ro/Facility-for-researchdevelop

Website:http://www.insemex.ro

Modificat la: 2017-01-03 13:32:00
e-Cerere 544
e-Petiție