Laborator materii explozive şi articole pirotehnice

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

Explozivi de uz civil, articole pirotehnice, pirotehnician, artificier, substanţe periculoase, propulsori şi combustibili pentru rachete, încercări acreditate, securitate, siguranţă, expertize tehnice, conducerea şi coordonarea lucrărilor de împuşcare, cercetare, consultanţă, certificare, constatare tehnico-ştiinţifică.

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

- Securitatea explozivilor de uz civil şi articolelor pirotehnice;

- Calificarea în meseriile de pirotehnician şi artificier (artificier de mină şi artificier la suprafaţă), precum şi instruirea în domeniul conducerii şi coordonării lucrărilor de împuşcare;

- Certificarea explozivilor de uz civil şi articolelor pirotehnice.

Tip de servicii

- Cercetare ştiinţifică;

- Încercări de laborator;

- Servicii ştiinţifice şi tehnologice.

Descrierea serviciilor oferite de laborator

- Determinarea parametrilor specifici materiilor explozive

-Testare/verificare explozivi de uz civil/articole pirotehnice/îngrăşăminte chimice cu risc de detonabilitate, pentru certificare/expertizare tehnică

- Evaluarea riscului specific explozivilor de uz civil/articolelor pirotehnice

- Elaborarea cerinţelor specifice explozivilor de uz civil/articolelor pirotehnice

- Calificări/instruiri în domeniul explozivilor de uz civil/articolelor pirotehnice

- Elaborarea normelor/ghidurilor de specialitate

- Încadrarea produselor în clasa 1 explozive conform ONU

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

- Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Științifice; Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice; Ministerul Economiei, Comerțului și a Relațiilor cu Mediul de Afaceri, Ministerul Justiției

- Inspecţia Muncii; Inspectoratul General de Poliţie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

- Inspectoratele Teritoriale de Muncă, Inspectorate Județene de Politie

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

- Certificat de Acreditare RENAR Nr. ON 045 (HG 197/2016 privind Explozivii de uz civil)

- Certificat de Acreditare RENAR Nr. ON 035 (HG 1102/2014 privind Articolele pirotehnice)

- Organism notificat la Bruxelles cu nr. NB 1809, pentru Directivele: 2014/28/EU - Directiva explozivi de uz civil si Directiva  2013/29/EU - Articole pirotehnice

- Certificat de Acreditare RENAR Nr. LI 374 - Grup de Laboratoare de Încercări (Anexa 9)

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Tel.:0254 541 621 / 0254 541 622

Fax:0254 546 277

Email:insemex@insemex.ro

Înregistrare Erris:

http://erris.gov.ro/Facility-for-researchdevelop

Website:http://www.insemex.ro

Modificat la: 2017-01-03 13:33:00
e-Cerere 544
e-Petiție