Laborator protecţia mediului

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

Mediu, impact, poluare, sănătate, securitate, imisii, emisii

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

- Cercetări privind metodele si tehnicile pentru determinarea poluării aerului (emisii/imisii)

- Impactul activităților industriale (modelarea dispersiei, efect de seră)

- Servicii de monitorizare a poluării aerului, apei şi solului

- Expunerea lucrătorilor la noxe în vederea evaluării condiţiilor de muncă şi a stării de sănătate a lucrătorilor

Tip de servicii

- Elaborarea documentaţiilor privind impactul asupra mediului, bilanţul de mediu nivel  I şi II, obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor

- Rapoarte de evaluare a parametrilor de mediu (pulberi, gaze, COV), atât în emisie cât și în imisie

- Rapoarte de evaluare a noxelor profesionale

- Aviz de inspecție tehnică COV / Certificat de inspecție tehnică COV                                - Cercetare aplicativa pentru prevenirea poluării mediului si asigurarea microclimatului corespunzător la locul de munca

Descrierea serviciilor oferite de laborator

- Monitorizarea factorilor de mediu si stabilirea gradului de poluare al atmosferei

- Studii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă privind evaluarea riscului de accidentare şi îmbolnăvire profesională

- Inspecţii tehnice ale instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină

- Elaborare soluții tehnice de prevenire a poluării mediului si a noxelor

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

- Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor; Ministerul Sănătăţii, Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

- Inspecţia Muncii; Agențiile teritoriale de Mediu

- Primăriile Locale și Consiliile Județene. Inspectoratele Teritoriale de Muncă

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

- Certificat de acreditare RENAR nr. LI 374/2015, anexele 4, 5 

privind determinarea emisiilor de pulberi, gaze, COV și imisiilor de pulberi, gaze, fibre de azbest, zgomot, vibrații

- Certificat de Abilitare nr. 149/2012 emis de Ministerul Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică şi Control în Sănătatea Publică pentru efectuarea determinărilor de noxe profesionale la locurile de muncă

- Certificat de înregistrare în Registrul Național al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului  la poziția nr.288, , emis de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

- Certificat de atestare nr. 46  privind elaborarea documentațiilor pentru obținerea avizului/autorizației de gospodărire a apelor, , emis de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

- Certificate de recunoaştere nr.4 și nr. 10 ca Organism de Inspecţie INSEMEX COV, eliberat de Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Tel.:0254 541 621 / 0254 541 622

Fax:0254 546 277

Email:insemex@insemex.ro

Înregistrare Erris:

http://erris.gov.ro/Facility-for-researchdevelop

Website:http://www.insemex.ro

Modificat la: 2017-01-03 13:34:00
e-Cerere 544
e-Petiție