Laborator riscuri – salvare

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

Medii toxice / explozive / inflamabile; instruire - autorizare; personal de intervenție și salvare; stație de salvare; aparat de protecție a respirației

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

- Elaborare de studii de cercetare ştiinţifică în domeniul activităţii de intervenţie şi salvare la unităţi industriale cu pericol potenţial de emisii de gaze toxice / explozive / inflamabile                                                                                                                                 

- Cercetări privind perfecționarea metodelor de evaluare a riscurilor industriale                 

- Testarea pe purtător a echipamentelor individuale de protecție - aparate de protecție a respirației

Tip de servicii

- Servicii științifice și tehnologice in domeniul de activitate al laboratorului

- Instruiri/autorizări personal de intervenție si salvare in medii toxice/explozive/inflamabile                                                                                                             - Verificări tehnice de performanta a aparatelor izolante

Descrierea serviciilor oferite de laborator

- Elaborare soluții tehnice de perfecționare a programului de instruire salvatori                 

- Instruire - autorizare salvatori / personal control coordonare /  mecanici stație salvare

- Autorizare iniţială şi supraveghere anuală a staţiilor de salvare

- Verificare aparate de protecție a respirației / aparate de reanimare                                     - Expertizarea tehnică de reevaluare a locurilor de muncă cu condiţii speciale

- Evaluarea riscurilor la locurile de muncă din subteran şi suprafaţă

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

- Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice; Ministerul Economiei, Comerțului și a Relațiilor cu Mediul de Afaceri

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

- Ordinul nr. 1637 - 391 / 2007 pentru aprobarea Normativului privind organizarea activităţii de intervenţie şi salvare la unităţi industriale cu pericol potenţial de emisii de gaze toxice şi/sau explozive, emise de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

- Certificat de acreditare RENAR nr. LI 374 / 2015, anexa nr. 3

- Autorizație ISCIR 505C - 062 / 01.02.2012 Supraveghere tehnică la umplere  / Verificare tehnică periodică și reparare pentru recipiente butelii transportabile pentru gaze comprimate și lichefiate

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Tel.:0254 541 621 / 0254 541 622

Fax:0254 546 277

Email:insemex@insemex.ro

Înregistrare Erris:

http://erris.gov.ro/Facility-for-researchdevelop

Website:http://www.insemex.ro

Modificat la: 2017-01-03 13:35:00
e-Cerere 544
e-Petiție