Laborator securitate minieră şi ventilaţie industrială

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

Ventilație industrială, rețele de aeraj general și parțial, securitate resurse minerale, clasificare mine, închideri mine, instruire, focuri endogene și combustie spontană, expertize tehnice, cercetare în domeniul sănătății și securității în munca

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

- Analiză,verificare și optimizare sisteme ventilaţie industrială și minieră

- Sisteme de degazare locală/centrală

- Metode cadru de exploatare

- Închideri mine

- Clasificare mine-emanaţii de gaze explozive/toxice

- Prevenire şi combatere emisii/acumulări de gaze

- Expertize situaţii de avarie

- Personal industria extractivă

- Determinare indici de foc

Tip de servicii

- Servicii științifice și tehnologice, activități de cercetare dezvoltare-inovare si transfer tehnologic pentru ariile cu pericol de explozie/toxice

- Avizări/Atestări

- Încercări de laborator /experimentări

- Asistenţă tehnică/Consultanță

- Instruire și certificare personal

- Expertize tehnice privind evenimente tip incendiu/explozie

- Verificări

Descrierea serviciilor oferite de laborator

- Verificare și atestare instalații de ventilare conform NVIV 01-06

- Avizare documentații tehnice degazare locală/centrală, metode cadru exploatare, închideri mine

- Clasificare mine - emanaţii de gaze explozive/toxice

-Analiză,proiectare,evaluare,simulare,optimizare,curbe caracteristice, costuri funcționare sisteme de ventilaţie industrială şi minieră

- Instruire personal ind. extractivă

- Expertizare situaţii de avarie–combustii spontane,erupţii de gaz,  defecte instalaţie de ventilaţie

- Analize cantitative și calitative a atmosferelor periculoase și indici de foc

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

- Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Ministerul Economiei, Comerțului și a Relațiilor cu Mediul de Afaceri

- Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Inspectoratul General al Poliției Române, Inspecția Muncii

- Parchetele de pe lângă Tribunale și Judecătorii, Inspectoratele Teritoriale de Muncă, Inspectoratele de Poliție Județene

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

Ordinele nr. 1638/25.04.2007 şi 393/02.05.2007 ale Ministerului Economiei şi Finanţelor respectiv Ministerul Muncii Familiei şi Egalităţii de Şanse

Certificat de acreditare RENAR nr. LI 374/2015, anexa nr. 2

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Tel.:0254 541 621 / 0254 541 622

Fax:0254 546 277

Email:insemex@insemex.ro

Înregistrare Erris:

http://erris.gov.ro/Facility-for-researchdevelop

Website:http://www.insemex.ro

Modificat la: 2017-01-03 13:37:00
e-Cerere 544
e-Petiție