Laborator tehnici de împușcare

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

Explozivi de uz civil,  artificier, încercări acreditate, securitate, siguranţă, expertize tehnice, conducerea şi coordonarea lucrărilor de împuşcare, cercetare, consultanţă, certificare, constatare tehnico-ştiinţifică.

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

- Securitatea efectuării lucrărilor de împușcare la suprafață și subteran.

- Tehnici de împușcare utilizate în subteran și suprafață.

- Calificarea / instruirea persoanelor care desfășoară activități în domeniul explozivilor.

Tip de servicii

- Cercetare ştiinţifică; Încercări de laborator; Servicii ştiinţifice şi tehnologice; Expertize tehnice; Certificări în domeniul voluntar.

Descrierea serviciilor oferite de laborator

- Evaluarea efectelor produse de utilizarea explozivilor la lucrările de derocare a rocilor, demolare

- Organizare programe de formare profesională pentru calificare în meseria de artificier

- Elaborare tehnici de împuşcare utilizate în exploatările miniere

- Optimizarea parametrilor geometrici şi cantitativi ai tehnicilor de împuşcare

- Stabilirea soluțiilor  tehnice pentru reducerea efectului seismic

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

- Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Științifice; Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice; Ministerul Economiei, Comerțului și a Relațiilor cu Mediul de Afaceri; - Inspecţia Muncii; Inspectoratul General de Poliţie;

- Inspectoratele Teritoriale de Muncă, Inspectorate Județene de Munca.

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

- Certificat de Acreditare, Nr. LI 374 - Grup de Laboratoare de Încercări pentru satisfacerea cerințelor SR EN ISO-CEI 17025:2005, emis de RENAR. (Anexa 10)

- Autorizație seria HD nr. 000827 / 11.02.2013. și Autorizație seria HD nr. 001082/15.10.2015., emise de Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților – Comisia de autorizare a județului Hunedoara.

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Tel.:0254 541 621 / 0254 541 622

Fax:0254 546 277

Email:insemex@insemex.ro

Înregistrare Erris:

http://erris.gov.ro/Facility-for-researchdevelop

Website:http://www.insemex.ro

Modificat la: 2017-01-03 13:38:00
e-Cerere 544
e-Petiție