Observatorul energetic naţional

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

eficienta energetica, surse regenerabile de energie, politici energetice, indicatori energetici

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Eficienta energetica

Fundamentarea masurilor de politica energetica

Baze de date si statistici energetice

Dezvoltarea durabila a sectorului energetic

Surse regenerabile de energie

Monitorizarea economiilor de energie

Legislatie in domeniul energiei

Tip de servicii

Studii si cercetari

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Elaborarea de cercetări şi studii de fundamentare a măsurilor de politică energetică la nivel naţional

Elaborarea de studii şi cercetări privind dezvoltarea durabilă a sectorului energetic din România

Realizarea de baze de date privind resursele, producţia şi consumul de energie

Cercetări privind indicatorii sintetici caracteristici sectorului energetic

Furnizarea, pentru autorităţile guvernamentale şi factorii interesaţi, de statistici, indicatori sintetici, rapoarte şi alte informaţii necesare in domeniul eficientei energetice si surselor regenerabile de energie

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Energiei, Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei, primarii

Certificări/ Autorizări/ Acreditări deținute de laborator

Nu este cazul.

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS -adresa website

Tel.: 0213465241

Fax: 0213465310

Email: ruginav@icemenerg.ro; icemenerg@icemenerg.ro

www.icemenerg.ro

http://erris.gov.ro/Observatorul-Energetic-Natio

Modificat la: 2017-01-03 21:17:00
e-Cerere 544
e-Petiție