Laborator monitorizare şi evaluare impact

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

protecţia mediului, emisii de poluanţi, eficienţă energetică

Domenii cheie de expertiză, capabilităţi, competenţe - descriere laborator

Evaluarea şi monitorizarea impactului instalaţiilor energetice asupra mediului

Tip de servicii

Cercetare, consultanţă, inginerie

Descrierea serviciilor oferite de laborator

-Studii pentru protecţia mediului: rapoarte de mediu, rapoarte privind evaluarea impactului asupra mediului, bilanţuri de mediu, rapoarte de amplasament şi rapoarte de securitate

-Măsurarea şi monitorizarea emisiilor de poluanţi în atmosferă

Probe de performanţă la electrofiltre cazane energetice pe cărbune

-Evaluarea influenţei instalaţiilor din RET TRANSELECTRICA asupra calităţii aerului

-H2020: „Topten ACT - Enabling consumer action towards top energy-efficient products” - www.topten.info.ro

Ministere, autorităţi publice locale şi centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Energiei, Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Autorităţi publice centrale (ANCSI, ANRE, ANRSC), Autorităţi publice locale (primării)

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deţinute de laborator

- Înregistrare la Ministerul Mediului în Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului la poziţia nr. 36, conform Certificatului de Înregistrare emis la data de 17.11.2009, reînnoit în data de 06.03.2015

- Acreditare RENAR conform SR EN ISO/CEI 17025:2005 şi SR CEN-TS 15675:2009 (certificat de acreditare nr. LI 1057/29.04.2015) pentru urmatoarele tipuri de încercari: Determinarea concentraţiei de pulberi în suspensie în aer; Determinarea nivelului de zgomot; Determinarea concentraţiei masice de pulberi  in gazele de ardere prin metoda gravimetrică; Determinarea compoziţiei gazelor de ardere prin metode electrochimice (O2; CO; SO2; NOx)

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Tel. 0213465241 Fax: 0213465310

E-mail icemenerg@icemenerg.roWebsite: http://www.icemenerg.ro/

ERRIS: http://erris.gov.ro/Sectia-Termoenergetica-Indus

Modificat la: 2017-01-03 21:26:00
e-Cerere 544
e-Petiție