Secţia de mediu şi ecotehnologii

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

tehnologii ecologice, apa si abur, apa uzata, sol, combustibili, biomase, deseuri combustibile, noxe profesionale, coroziune, protectia mediului, poluare

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Activitate de cercetare in programele nationale si europene: FP7, Inteligent Energy, Eureka, proiecte CEEX, PN II, POSDRU

Contracte directe cu producatori de energie. Rezultate:7 brevete,12 articole ISI, cca. 100 comunicari

   Principalele domenii de activitate:

Ø  Ingineria si protectia mediului

Ø  Chimie energetica

Ø  Analize si masuratori

Tip de servicii

Cercetare si inginerie, consultanta de specialitate

Analize si masuratori

Descrierea serviciilor oferite de laborator

1. Chimie energetica

Tehnologii ecologice pentru conditionarea apei din circuitele de racire in vederea prevenirii depunerilor si coroziunilor in instalatiile de transfer termic

Monitorizarea apei ultrapure din circuitul apă-abur-condensat al cazanelor energetice şi optimizarea regimului chimic

Tehnologii pentru tratarea apei ultrapure din termocentrale şi centrale nucleare

Coroziune şi depuneri pe suprafețele de transfer termic (cazan, turbine, condensator) din termocentrale: studii, analize, soluții

 

2. Ingineria si protectia mediului

Managementul apei in instalatiile energetice. Tehnologii pentru tratarea apelor uzate si reutilizarea acestora in vederea reducerii consumului de apa

Tehnologii pentru remedierea solurilor poluate prin bioremediere si extractia metalelor grele si produselor petroliere din solurile poluate

Renaturarea haldelor de zgura si cenusa si a haldelor de steril si redarea acestora in circuitul peisagistic prin phytostabilizare

Evaluarea impactului combustibililor asupra schimbarilor climatice

Utilizarea biomaselor si deseurilor combustibile pentru reducerea combustibililor clasici (carbune, pacura) in vederea reducerii impactului sistemului energetic asupra polarii aerului

Managementul deseurilor. Elaborare proceduri specifice si implementarea sistemului

Evaluarea riscurilor la locurile de munca si solutii tehnice pentru reducerea riscurilor profesionale

 

3. Analize si masuratori

Caracterizarea calitatii apelor industriale tehnologice, ape uzate

Evaluarea poluarii solurilor cu metale grele si produse petroliere

Analiza caracteristicilor energetice ale combustibililor solizi, lichizi, biomase, deseuri combustibile (umiditate, putere calorifica, analiza elementara C, N, H, S, O, volatice, cenusa,etc. metale grele) si calcularea factorilor de emisie si de oxidare

Analiza metalelor grele din apa, sol, deseuri, pulberi(Cu, Ni, Cr, V, Mn, Zn, Hg, As, Cd, Si, Fe, Al, Ca, Mg, Co, Pb) prin spectrometrie AAS

Analize chimice ape uzate: CCOCr, CBO5, detergenți, azot amoniacal, fenoli, sulfați, suspensii, pH, cloruri, sulfați , produs petrolier,etc.

Analiza compozitiei chimico-oxidice a depunerilor si crustelor de pe suprafetele de schimb termic si analiza cenusilor de termocentrala

Masuratori privind noxele profesionale la locurile de munca specifice sistemului energetic (noxe chimice, zgomot, pulberi, camp electric si magnetic, iluminat, etc.)

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

TRANSELECTRICA, CE Oltenia, UT Midia, Veolia, Electrocentrale Bucuresti, COLTERM,

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

Certificat de Acreditare RENAR 1057/2015 pentru analize de laborator in domeniul apelor, solurilor, combustibililor, biomase, deseuri combustibile, uleiuri

 Certificat de abilitare Ministerul Sanatatii nr. 157/25414/2013privind abilitatea laboratoarelor toxicologice pentru efectuarea determinării de noxe profesionale

Este înscris în REGISTRUL NAŢIONAL AL ELABORATORILOR DE STUDII PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI poz. 36/2015

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

angela.stanca@icemenerg.ro

loredana.popescu@icemenerg.ro

florentina.condrea@icemenerg.ro

sabina.toma@icemenerg.ro

Modificat la: 2017-01-03 21:27:00
e-Cerere 544
e-Petiție