Secţia generatoare electrice, hidro şi regenerabile (SGEHR)

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

generatoare electrice, hidrogeneratoare, turbogeneratoare, surse regenerabile, teste de performanta, masuratori, moristi hidrometrice, teste dielectrice teste de conformitate, calitatea energiei

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Principalele domenii de expertiza ale SGEHR:

- generatoare electrice

-turbine hidraulice

- centrale electrice eoliene, fotovoltaice, pe biomasa

-microhidrocentrale

Tip de servicii

Servicii de cercetare, inginerie si inovare in domeniile: electric, hidro si al surselor regenerabile

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Probe off-line de diagnosticarestare generatoare (turbogeneratoare, hidrogeneratoare) si motoare

Teste complexe la generatoare hidro si termo

Determinari parametri electrici in centrale si statii electrice in regim stationar si tranzitoriu

Masuratori de calitatea energiei conform EN 50160

Masurare debit la turbine hidraulice

Realizare instalatii debitmetrice si etalonare prize de presiune diferentiala la camerele spirale ale turbinelor

Solutii si probe de protectie la spargerea conductei fortate

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

- Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

- Ministerul Energiei

- Primarii locale

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

- Atestat ANRE tip A – incercari de echipamente si instalatii electrice

- Atestat ANRE tip A3 – incercari de echipamente si instalatii electrice in vederea certificarii conformitatii centralelor electrice eoliene si fotovoltaice aplicabile

- ISO 9001

- ISO 14001

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Tel. + 4021 346 52 41

Fax : + 4021 346 53 10

e-mail: rodicaz@icemenerg.ro

https://erris.gov.ro/Sectia-Generatoare-Electrice

www. icemenerg.ro

Modificat la: 2017-01-03 21:29:00
e-Cerere 544
e-Petiție