Laborator de cercetare şi încercări materiale şi elemente de conctrucţii (IME)

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

cercetare, încercări, materiale de construcţii, elemente structurale

Domenii cheie de expertiză, capabilităţi, competenţe - descriere laborator

Centru de generare, cultivare şi promovare a ştiinţei si tehnologiei construcţiilor în România.

Cercetare fundamentală şi aplicată pe materiale de construcţii, elemente şi substructuri solicitate la forţe de tip seismic.

Elaborare reglementări tehnice în construcţii (normative, specificaţii tehnice, instrucţiuni).

Agremente tehnice.

Tip de servicii

Teste de laborator pe materiale de construcţi şi elemente de construcţii.

Elaborare de Agremente tehnice.

Certificări de produse.

Cercetare teoretică şi experimentală în domeniul construcţiilor şi materialelor de construcţii.

Elaborare reglementări tehnice

Formare competenţe profesionale.

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Teste de laborator pe materiale de construcţi şi elemente de construcţii (agregate, armături, beton, beton armat, beton precomprimat, produse din lemn, finisaje, hidroizolaţii, termoizolaţii, ciment, mortare, prefabricate, zidărie, verificări nedistructive, comportare elemente in-situ, etc.).

Agremente tehnice pe materiale de construcţii, drumuri, instalaţii.

Certificări de produse în sistemele de certificare 1-4.

Cercetare teoretică şi experimentală construcţii şi materiale de construcţii.

Elaborare reglementări tehnice

Cursuri specializare.

Ministere, autorităţi publice locale şi centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

Ministerul Sănătăţii

Ministerul Apărării Naţionale

Ministerul Afacerilor Interne

Ministerul Culturii

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Ministerul Transporturilor

Inspectoratul de Stat în Construcţii

Autorităţi locale

Construcţii civile şi industriale - biblioteci, spitale etc.

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deţinute de laborator

Autorizaţie laborator de gradul I, nr. 2300, eliberată de ISC.

Certificat de acreditare LI 320 eliberat de Asociaţia de Acreditare din Romania – RENAR conform SR EN ISO 17025:2005

Certificat de acreditare OC 019 eliberat de Asociaţia de Acreditare din Romania – RENAR,conform 17025 si Regulament 305 ca organism pentru evaluarea performanţelor produselor pentru construcţii conform Regulament 305, in sistem 3.

Certificat de acreditare OC 017 eliberat de Asociaţia de Acreditare din Romania - RENARca organism pentru evaluarea performanţelor produselor pentru construcţii conform Regulament 305, in sistem 1, 2+.

Organism Notificat de Comisia Europeana Bruxellesnr. notificare 1841.

Certificat sistem integrat nr. 9330 eliberat de SRAC conform SR EN ISO 9001:2008

Certificat sistem integrat nr. 4098 eliberat de SRAC conform SR EN ISO 14001:2005

Certificat sistem integrat nr. 2997 eliberat de SRAC conform SR OHSAS 18001:2008

Certificat abilitare CTPC nr. DAT NR. 0001 eliberat de CTPC ca Organism Elaborator Agremente Tehnice 001SC

Organism de Evaluare Tehnica Europeana

Membru EOTA, Organizatia Europeana pentru Evaluari Tehnice

Membru ENBRI, Reţeaua Europeană a Institutelor de Cercetări în Construcţii

Membru UEAtc, Uniunea Europeană pentru Agrementare Tehnică în Construcţii

Membru WFTAO, Organizaţia Mondială pentru Agremente Tehnice

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

0264-425462, 0264-425988,

info@incerc-cluj.ro

https://erris.gov.ro/Cluj-Napoca-Branch-NIRD-URBA

http://incd.ro/despre/sucursale/sucursala-cluj-napoca/

Modificat la: 2017-01-03 21:32:00
e-Cerere 544
e-Petiție