Laborator de cercetare şi încercări higrotermice – climatice, mecanice şi seismice pentru construcţii, instalaţii şi echipamente (IHS)

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

cercetare, inginerie civila, protectie la seism, conservare de energie, cladiri eficiente energetic, materiale termo eco-eficiente, materiale sustenabile, actiuni climatice

Domenii cheie de expertiză, capabilităţi, competenţe - descriere laborator

Cercetare experimentală în domeniul acţiunilor dinamice-seismice asupra clădirilor, echipamentelor industriale;

Cercetare experimentală în domeniul fizicii construcţiilor, protecţiei termice şi acţiunilor climatice extreme asupra construcţiilor şi echipamentelor industriale;

Certificare de produse si elaborare agremente tehnice.

Tip de servicii

Cercetări higrotermice complexe în regim staţionar şi variabil pe materiale, elemente şi ansambluri de construcţii

Cercetări în domeniul siguranţei şi performanţei clădirilor la acţiuni dinamice, climatice şi seismice, cuantificarea răspunsului seismic la micro şi macroseisme, modificarea caracteristicilor dinamice fundamentale prin reabilitare structurală;

cercetări privind etanşeitatea la apă, aer şi rezistenţa la vânt a elementelor vitrate

Studiul convecţiei naturale corelată cu diverse tipuri de instalaţii de încălzire

Cercetare aplicativă şi în domeniul metodelor şi mijloacelor tehnice de cercetare experimentală în domeniul higrotermicii şi acţiunilor climatice;

Cercetari privind soluţii noi eficiente de materiale eco-eficiente, sustenabile şi elemente izolatoare;

Verificarea calităţii elementelor de închidere

Incercări de tip pentru certificarea produselor.

Calificări climatice şi seismice pentru echipamente energetice, aparataj tehnologic, maşini, echipamente terestre, navale şi aeriene, civile şi militare;

Elaborarea de reglementări tehnice de interes naţional, în domeniile de competentă şi participarea la elaborarea şi perfecţionarea standadelor armonizate în comitetele tehnice ASRO

Agrementare tehnică pentru produse si procedee utilizate în construcţii

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Cercetare fundamentală şi aplicată in domeniile:

1.        Fizica construcţiilor: transfer termic şi de masă; confort higrotermic;

2.        Performanţă energetică a clădirilor; energie regenerabilă;clădiri inteligente

3.        Acţiuni climatice extreme asupra construcţiilor, echipamentelor din domeniul securităţii energetice, telecomunicaţii, aerian şi naval;

4.        Inginerie seismică;

Reglementări tehnice în construcţii;

Încercări higrotermice, statice şi dinamice, de laborator şi in situ, pe  elemente, subansambluri şi structuri;

Certificare produse;

Elaborare agremente tehnice.

Ministere, autorităţi publice locale şi centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

Ministerul Sănătăţii

Ministerul Apărării Naţionale

Ministerul Afacerilor Interne

Ministerul Culturii

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Ministerul Transporturilor

Inspectoratul de Stat în Construcţii

Autorităţi locale

Construcţii civile şi industriale - biblioteci, spitale etc.

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deţinute de laborator

Autorizat ISC ca Laborator de grad I - Certificat de autorizare nr. 2972/2014

Certificat de acreditare LI 320 eliberat de Asociaţia de Acreditare din Romania – RENAR conform SR EN ISO 17025:2005

Certificat de acreditare OC 019 eliberat de Asociaţia de Acreditare din Romania – RENAR,conform 17025 si Regulament 305 ca organism pentru evaluarea performanţelor produselor pentru construcţii conform Regulament 305, in sistem 3.

Certificat de acreditare OC 017 eliberat de Asociaţia de Acreditare din Romania - RENARca organism pentru evaluarea performanţelor produselor pentru construcţii conform Regulament 305, in sistem 1, 2+.

Organism Notificat de Comisia Europeana Bruxellesnr. notificare 1841.

Certificat sistem integrat nr. 9330 eliberat de SRAC conform SR EN ISO 9001:2008

Certificat sistem integrat nr. 4098 eliberat de SRAC conform SR EN ISO 14001:2005

Certificat sistem integrat nr. 2997 eliberat de SRAC conform SR OHSAS 18001:2008

Certificat abilitare CTPC nr. DAT NR. 0001 eliberat de CTPC ca Organism Elaborator Agremente Tehnice 001SC

Organism de Evaluare Tehnica Europeana

Membru EOTA, Organizatia Europeana pentru Evaluari Tehnice

Membru ENBRI, Reţeaua Europeană a Institutelor de Cercetări în Construcţii

Membru UEAtc, Uniunea Europeană pentru Agrementare Tehnică în Construcţii

Membru WFTAO, Organizaţia Mondială pentru Agremente Tehnice

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Telefon: 0232 250769, 0758 055 553

fax: 0232 250769

e-mail: iasi@incd.ro, incerciasi@yahoo.com

https://erris.gov.ro/Iasi-Branch-NIRD-URBAN-INCERC

website: http://www.incd.ro

Modificat la: 2017-01-03 21:34:00
e-Cerere 544
e-Petiție