Centrul de performanţă în economia construcţiilor (CPEC)

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

economia construcţiilor, analiza costurilor, indici de cost

Domenii cheie de expertiză, capabilităţi, competenţe - descriere laborator

Studii privind evoluţia sectorului construcţiilor în plan naţional şi la nivelul Uniunii Europene; Determinarea evoluţiei indicilor de cost pentru resursele implicate în activitatea de construcţii; Determinarea preţului de deviz pentru lucrările de construcţii; Activitate de consultanţă în construcţii; Elaborarea documentaţiei economice.

Tip de servicii

Studii de cercetare şi consultanţă în construcţii

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Realizarea de studii privind evoluţia sectorului construcţiilor în plan naţional şi la nivelul Uniunii Europene; studii privind determinarea evoluţiei indicilor de cost pentru resursele implicate în activitatea de construcţii sau pentru obiective de investiţii în construcţii; determinarea preţului de deviz pentru lucrările de construcţii din cadrul obiectivelor de investiţie; activitate de consultanţă în construcţii; verificarea corectitudinii întocmirii devizelor de cheltuieli  şi compararea acestora cu devizul ofertă; elaborarea documentaţiei economice.

Ministere, autorităţi publice locale şi centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

Ministerul Sănătăţii

Ministerul Apărării Naţionale

Ministerul Afacerilor Interne

Ministerul Culturii

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Ministerul Transporturilor

Inspectoratul de Stat în Construcţii

Autorităţi locale

Construcţii civile şi industriale - biblioteci, spitale etc.

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deţinute de laborator

Certificat sistem integrat nr. 9330 eliberat de SRAC conform SR EN ISO 9001:2008

Certificat sistem integrat nr. 4098 eliberat de SRAC conform SR EN ISO 14001:2005

Certificat sistem integrat nr. 2997 eliberat de SRAC conform SR OHSAS 18001:2008

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Telefon:(0040) 216272740

Fax:(0040) 212550062

E-mail: silviu.lambrache@incd.ro

Înreg. ERRIS: The National Seismic Network of URBAN-INCERC

website: www.incd.ro

Modificat la: 2017-01-03 21:35:00
e-Cerere 544
e-Petiție