Laborator de cercetare şi încercări instalaţii, materiale şi echipamente, protecţie termică şi economie de energie în construcţii (ITEE)

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

eficienţă energetică, eficienţa energetică a clădirilor, instalaţii, instalatii termice, instalatii sanitare, instalatii ventilare, protecţie termică

Domenii cheie de expertiză, capabilităţi, competenţe - descriere laborator

Performanţa energetică a clădirilor

Anvelope inteligente

Clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero (nZEB)

Gestionare Baza de Date Centrală cu certificate de performanţă energetică (CPE)

Evaluarea conformităţii instalaţiilor şi materialelor

Evaluare corpuri de încălzire / panouri radiante

Tip de servicii

Cercetare ştiinţifică, încercări de laborator, evaluarea conformităţii produselor pentru construcţii, consultanţă

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Analiza comportamentului termic al clădirilor, simularea instalaţiilor din clădiri; C&D în domeniul performanţelor energetice ale clădirilor noi şi existente şi anvelopelor inteligente; Soluţii tehnice adecvate clădirilor cu consum de energie aproape egal cu zero (nZEB); Evaluarea conformităţii produselor pentru construcţii (instalaţii, materiale termoizolatoare); Gestionare Baza de Date Centrală cu certificate de performanţă energetică, celula termică cf. EN 442, aprobată HLK Stuttgart

Ministere, autorităţi publice locale şi centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

Ministerul Sănătăţii

Ministerul Apărării Naţionale

Ministerul Afacerilor Interne

Ministerul Culturii

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Ministerul Transporturilor

Inspectoratul de Stat în Construcţii

Autorităţi locale

Construcţii civile şi industriale - biblioteci, spitale etc.

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deţinute de laborator

Autorizaţie laborator de gradul I, nr. 3018, eliberată de ISC.

Certificat de acreditare LI 320 eliberat de Asociaţia de Acreditare din Romania – RENAR conform SR EN ISO 17025:2005

Certificat de acreditare OC 019 eliberat de Asociaţia de Acreditare din Romania – RENAR,conform 17025 si Regulament 305 ca organism pentru evaluarea performanţelor produselor pentru construcţii conform Regulament 305, in sistem 3.

Certificat de acreditare OC 017 eliberat de Asociaţia de Acreditare din Romania - RENARca organism pentru evaluarea performanţelor produselor pentru construcţii conform Regulament 305, in sistem 1, 2+.

Organism Notificat de Comisia Europeana Bruxellesnr. notificare 1841.

Certificat sistem integrat nr. 9330 eliberat de SRAC conform SR EN ISO 9001:2008

Certificat sistem integrat nr. 4098 eliberat de SRAC conform SR EN ISO 14001:2005

Certificat sistem integrat nr. 2997 eliberat de SRAC conform SR OHSAS 18001:2008

Certificat abilitare CTPC nr. DAT NR. 0001 eliberat de CTPC ca Organism Elaborator Agremente Tehnice 001SB

Organism de Evaluare Tehnica Europeana

Membru EOTA, Organizatia Europeana pentru Evaluari Tehnice

Membru ENBRI, Reţeaua Europeană a Institutelor de Cercetări în Construcţii

Membru UEAtc, Uniunea Europeană pentru Agrementare Tehnică în Construcţii

Membru WFTAO, Organizaţia Mondială pentru Agremente Tehnice

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Telefon: (0040) 021.255.0835

fax: (0040) 021.255.0062

e-mail: cristian.petcu@yahoo.com

înreg ERRIS: http://erris.gov.ro/Center-for-Energy-Performance-of

website: www.incd.ro

Modificat la: 2017-01-03 21:38:00
e-Cerere 544
e-Petiție