Laborator de cercetare şi încercări privind tehnologia şi durabilitatea betoanelor şi mortarelor, materialelor, elementelor şi structurilor de construcţii, geotehnică şi fundaţii pentru construcţii (BSGF)

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

cercetare fundamentală şi aplicativă, reglementări, încercări de laborator şi in situ (zidărie, beton, beton armat, metal, lemn), studii geotehnică, consultanţă, asistenţă tehnică, elaborare proiecte agrement tehnic

Domenii cheie de expertiză, capabilităţi, competenţe - descriere laborator

Elaborare reglementări tehnice;

Cercetări fundamentale şi aplicative specifice;

Analiza condiţiilor de teren în vederea elaborării studiilor geotehnice;

Consultanţă, asistenţă tehnică şi expertize;

Elaborare agremente tehnice pentru produse şi procedee utilizate în domeniul construcţiilor

Tip de servicii

Servicii de cercetare, consultanta si incercari de laborator

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Încercări de laborator (pe ciment, beton proaspăt, beton întărit, mortare întărite pentru zidărie, armături de rezistenţă din OB, sârmă sau plase sudate, beton, beton armat şi beton precomprimat, echipamente înglobate în construcţii, finisaje – ferestre şi uşi, încercări pentru expertizarea construcţiilor, verificări nedistructive şi a comportării în exploatare a construcţiilor, zidărie şi pereţi, geotehnică şi fundaţii)

Ministere, autorităţi publice locale şi centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

Ministerul Sănătăţii

Ministerul Apărării Naţionale

Ministerul Afacerilor Interne

Ministerul Culturii

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Ministerul Transporturilor

Inspectoratul de Stat în Construcţii

Autorităţi locale

Construcţii civile şi industriale - biblioteci, spitale etc.

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deţinute de laborator

Autorizaţie laborator de gradul I, nr. 3024, eliberată de ISC.

Certificat de acreditare LI 320 eliberat de Asociaţia de Acreditare din Romania – RENAR conform SR EN ISO 17025:2005

Certificat de acreditare OC 019 eliberat de Asociaţia de Acreditare din Romania – RENAR,conform 17025 si Regulament 305 ca organism pentru evaluarea performanţelor produselor pentru construcţii conform Regulament 305, in sistem 3.

Certificat de acreditare OC 017 eliberat de Asociaţia de Acreditare din Romania - RENARca organism pentru evaluarea performanţelor produselor pentru construcţii conform Regulament 305, in sistem 1, 2+.

Organism Notificat de Comisia Europeana Bruxellesnr. notificare 1841.

Certificat sistem integrat nr. 9330 eliberat de SRAC conform SR EN ISO 9001:2008

Certificat sistem integrat nr. 4098 eliberat de SRAC conform SR EN ISO 14001:2005

Certificat sistem integrat nr. 2997 eliberat de SRAC conform SR OHSAS 18001:2008

Certificat abilitare CTPC nr. DAT NR. 0001 eliberat de CTPC ca Organism Elaborator Agremente Tehnice 001SB

Organism de Evaluare Tehnica Europeana

Membru EOTA, Organizatia Europeana pentru Evaluari Tehnice

Membru ENBRI, Reţeaua Europeană a Institutelor de Cercetări în Construcţii

Membru UEAtc, Uniunea Europeană pentru Agrementare Tehnică în Construcţii

Membru WFTAO, Organizaţia Mondială pentru Agremente Tehnice

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Telefon: (0040) 2556513

fax (0040) 212550062

e-mail: grigorasenco@incd.ro

https://erris.gov.ro/BSGF

website: www.incd.ro

Modificat la: 2017-01-03 21:40:00
e-Cerere 544
e-Petiție