Laborator de cercetare şi încercări securitatea la foc a construcţiilor (FOC)

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

Securitate, incendiu, rezistenţă, reacţie, valoare propagare foc, încercări la scară naturală

Domenii cheie de expertiză, capabilităţi, competenţe - descriere laborator

Cercetări privind propagarea focului; calcul la foc a structurilor; armonizarea metodologiilor de testare la foc cu cele ISO; studii privind îmbunătăţirea criteriilor de performanţă în domeniul riscului de incendii, în structuri construite; sporirea gradului de securitate la foc a construcţiilor; studiul dezastrelor consecutive seism-foc.

Tip de servicii

Servicii de cercetare, consultanţă şi încercări de laborator

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Evaluarea modului de propagare a incendiilor şi efectul fumului din incendiu în construcţii; Stabilirea metodologiilor de calcul la foc a structurilor de rezistenţă din beton armat şi beton precomprimat;

Testarea materialelor ecologice pentru protecţia la foc cu aplicaţii sectoriale şi intersectoriale; Studii privind îmbunătăţirea criteriilor de performanţă în domeniul aprecierii riscului de apariţie a incendiilor şi exploziilor în ansambluri construite.

Ministere, autorităţi publice locale şi centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

Ministerul Sănătăţii

Ministerul Apărării Naţionale

Ministerul Afacerilor Interne

Ministerul Culturii

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Ministerul Transporturilor

Inspectoratul de Stat în Construcţii

Autorităţi locale

Construcţii civile şi industriale - biblioteci, spitale etc.

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deţinute de laborator

Autorizaţie laborator de gradul I, nr. 2134, eliberată de ISC.

Certificat de acreditare LI 320 eliberat de Asociaţia de Acreditare din Romania – RENAR conform SR EN ISO 17025:2005

Certificat de acreditare OC 019 eliberat de Asociaţia de Acreditare din Romania – RENAR,conform 17025 si Regulament 305 ca organism pentru evaluarea performanţelor produselor pentru construcţii conform Regulament 305, in sistem 3.

Certificat de acreditare OC 017 eliberat de Asociaţia de Acreditare din Romania - RENARca organism pentru evaluarea performanţelor produselor pentru construcţii conform Regulament 305, in sistem 1, 2+.

Organism Notificat de Comisia Europeana Bruxellesnr. notificare 1841.

Certificat sistem integrat nr. 9330 eliberat de SRAC conform SR EN ISO 9001:2008

Certificat sistem integrat nr. 4098 eliberat de SRAC conform SR EN ISO 14001:2005

Certificat sistem integrat nr. 2997 eliberat de SRAC conform SR OHSAS 18001:2008

Certificat abilitare CTPC nr. DAT NR. 0001 eliberat de CTPC ca Organism Elaborator Agremente Tehnice 001SB

Organism de Evaluare Tehnica Europeana

Membru EOTA, Organizatia Europeana pentru Evaluari Tehnice

Membru ENBRI, Reţeaua Europeană a Institutelor de Cercetări în Construcţii

Membru UEAtc, Uniunea Europeană pentru Agrementare Tehnică în Construcţii

Membru WFTAO, Organizaţia Mondială pentru Agremente Tehnice

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Telefon: (0040) 212751705,

Fax: (0040) 212551852,

e-mail: incdincercfoc@yahoo.com,

înreg ERRIS: Fire safety of buildings of URBAN-INCERC,

 website: www.incd.ro

Modificat la: 2017-01-03 21:42:00
e-Cerere 544
e-Petiție