Laborator de cercetare şi încercări produse polimerice, finisaje, protecţie la coroziune şi degradare biochimică a construcţiilor,protecţie hidrofugă şi învelitori (PFCH)

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

Produse polimerice, finisaje, coroziune, hidroizolaţii, calitatea aerului interior

Domenii cheie de expertiză, capabilităţi, competenţe - descriere laborator

Calitatea aerului şi protecţia sănătăţii oamenilor în mediul interior construit

Produse polimerice şi finisaje utilizate în construcţii

Coroziune şi protecţia anticorozivă a construcţiilor

Materiale hidroizolante polimerice, bituminoase şi mixte pentru acoperişuri şi învelitori

Produse pentru drumuri ( vopsele, mixturi asfaltice)

Tip de servicii

Cercetare fundamentală şi industrială

Dezvoltare experimentală

Încercări de laborator şi in situ

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Cercetări privind protecţia sănătăţii şi a mediului, produse polimerice şi finisaje, protecţia anticorozivă a construcţiilor, hidroizolaţii şi învelitori;

Cercetări prenormative şi elaborarea de reglementări tehnice în construcţii;

Determinarea stării de degradare prin coroziune şi a comportării la coroziune, în laborator şi in-situ (mediu marin, urban-industrial);

Încercări de laborator pentru produse polimerice, finisaje, protecţii anticorozive, hidroizolaţii şi învelitori, pentru elaborarea de Agremente Tehnice/certificare de conformitate.

Ministere, autorităţi publice locale şi centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

Ministerul Sănătăţii

Ministerul Apărării Naţionale

Ministerul Afacerilor Interne

Ministerul Culturii

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Ministerul Transporturilor

Inspectoratul de Stat în Construcţii

Autorităţi locale

Construcţii civile şi industriale - biblioteci, spitale etc.

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deţinute de laborator

Autorizaţie laborator de gradul I, nr. 3019, eliberată de ISC.

Certificat de acreditare LI 320 eliberat de Asociaţia de Acreditare din Romania – RENAR conform SR EN ISO 17025:2005

Certificat de acreditare OC 019 eliberat de Asociaţia de Acreditare din Romania – RENAR,conform 17025 si Regulament 305 ca organism pentru evaluarea performanţelor produselor pentru construcţii conform Regulament 305, in sistem 3.

Certificat de acreditare OC 017 eliberat de Asociaţia de Acreditare din Romania - RENARca organism pentru evaluarea performanţelor produselor pentru construcţii conform Regulament 305, in sistem 1, 2+.

Organism Notificat de Comisia Europeana Bruxellesnr. notificare 1841.

Certificat sistem integrat nr. 9330 eliberat de SRAC conform SR EN ISO 9001:2008

Certificat sistem integrat nr. 4098 eliberat de SRAC conform SR EN ISO 14001:2005

Certificat sistem integrat nr. 2997 eliberat de SRAC conform SR OHSAS 18001:2008

Certificat abilitare CTPC nr. DAT NR. 0001 eliberat de CTPC ca Organism Elaborator Agremente Tehnice 001SB

Organism de Evaluare Tehnica Europeana

Membru EOTA, Organizatia Europeana pentru Evaluari Tehnice

Membru ENBRI, Reţeaua Europeană a Institutelor de Cercetări în Construcţii

Membru UEAtc, Uniunea Europeană pentru Agrementare Tehnică în Construcţii

Membru WFTAO, Organizaţia Mondială pentru Agremente Tehnice

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Telefon:021/2551213,

Fax : 021/2550062,

e-mail: vasile@incd.ro,

Erris : https://erris.gov.ro/Laboratory-of-research-and-testi

Modificat la: 2017-01-03 21:43:00
e-Cerere 544
e-Petiție