Reţeaua naţională seismică - Evaluarea riscului seismic şi acţiuni în construcţii (RNERC)

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

hazard, vulnerabilitate,elemente la risc, risc seismic, reţea seismica, evaluarea vulnerabilităţii seismice

Domenii cheie de expertiză, capabilităţi, competenţe - descriere laborator

Studii de hazard şi risc seismic; Tehnologii GIS în studiul parametrilor seismici; Calcule structurale armonizate cu Eurocodurile; Investigaţii pe clădiri, înainte/după cutremure, analiza caracteristicilor dinamice, încercări de structuri, în laborator, in situ; Strategii de prevenire a dezastrelor, educaţie antiseismică a populaţiei.

Tip de servicii

Servicii de cercetare, consultanta si încercări de laborator

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Evaluarea hazardului si riscului seismic; 

Monitorizarea activităţii seismice prin înregistrări pe teren, in foraje si in clădiri;

Înregistrarea vibraţiilor ambientale pe teren si in structuri;

Procesarea si analiza datelor seismice înregistrate.

Ministere, autorităţi publice locale şi centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

Ministerul Sănătăţii

Ministerul Apărării Naţionale

Ministerul Afacerilor Interne

Ministerul Culturii

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Ministerul Transporturilor

Inspectoratul de Stat în Construcţii

Autorităţi locale

Construcţii civile şi industriale - biblioteci, spitale etc.

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deţinute de laborator

Autorizaţie laborator de gradul I, nr. 2981, eliberată de ISC.

Certificat sistem integrat nr. 9330 eliberat de SRAC conform SR EN ISO 9001:2008

Certificat sistem integrat nr. 4098 eliberat de SRAC conform SR EN ISO 14001:2005

Certificat sistem integrat nr. 2997 eliberat de SRAC conform SR OHSAS 18001:2008

Membru ENBRI, Reţeaua Europeană a Institutelor de Cercetări în Construcţii

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Telefon: (0040) 0212550270;

Fax: (0040) 0212550062;

e-mail: dragomirclaudiusorin@yahoo.com;

website: www.incd.ro;

Modificat la: 2017-01-03 21:44:00
e-Cerere 544
e-Petiție